Skip to main content

Forskningsområder

Sektionen for Embodied Systems for Robotics and Learning har fokus på:

  • Legemliggjort robotteknologi (dvs. robotsystemer, der udnytter den fysiske dynamik af legeme og omgivelser)
  • Maskinlæring til dataanalyse og kontrol
  • Anvendelser af kunstig intelligens og robotteknologi inden for uddannelse, genoptræning, sundhed og sociale teknologier

Sektionen omfatter eksperter inden for kunstig intelligens, maskinlæring (både statistisk og soft-computing), indlejret elektronik samt uddannelses- og sundhedsteknologier.

Sektionens forskning omfatter bio-inspireret robotteknologi og biorobotteknologi, legemliggjort robotteknologi samt byggeværktøjer til forskningsformål, videnbaseret støtte til robotsystemer, design og teknik, anvendelse af soft-computing og statistisk maskinlæring - herunder arbejdet med big data - og brug af indlejrede robotteknologiske metoder inden for uddannelse og sundhed.

Vi baserer vores ekspertise inden for indlejret elektronik, signalbehandling og kontrol til udvikling af usædvanlige robotsystemer og undervisningsudstyr.


Sidst opdateret: 21.09.2020