Skip to main content

FOS udsmykker tværgangene på første og anden etage på Nyt SUND

FOS' bearbejdning af borde, stole og gulve markerer sociale samlingssteder i byggeriet. Det vil sige de flader, som vi samles om og alle bevæger os på. På den måde understøtter værket SDU SUNDs ønske om at skabe formelle og uformelle mødesteder i byggeriet.

Tværgang mod forskningsområderne

Hans indonesiske dørpaneler understreger og ritualiserer overgange fra gangarealer til mere intime rum så som mødelokaler. Hermed præsenteres dørene som ”et vindue” mod en anden verden, hvor fornuft møder spiritualitet. 

Med både humor og empati søger FOS at reintroducere det, som moderne funktionel arkitektur og kultur har gjort op med. Kunsten møder brugerne, hvor deres fødder møder gulvet, hvor deres arme hviler på bordfladen, hvor deres kroppe bevæger sig igennem døråbningerne.

Alle FOS’ bidrag tilføjer stedet en karakter, det ikke allerede har. Dørpanelerne er individualiserede, de er synlige spor efter flere hænders arbejde og iscenesætter således et møde mellem håndværkernes og brugernes forskellige kroppe.

Derudover er samtlige af FOS’ foreslåede indgreb et arbejde med det unikke i det serielle og altså genkendelighed i variation. Døre, lamper og borde er genkommende temaer i kunstnerens praksis men her videreudviklet i større skala og tilpasset konteksten.

Om kunstneren FOS

FOS (1971) er en dansk kunstner, bosat i København. Han har udstillet på en række kunstinstitutioner og gallerier, og også i fx modehusets Celines butikker. 

Han arbejder både i dansk og international kontekst fx med installationen er Osloo - en båd, som FOS udstillede på den danske pavillon på Venedig Biennalen 2011.

FOS har samtidig stor interesse for forholdet mellem kunst og design og i 2006 stod han bag redesignet af Mændenes Hjem på Vesterbro sammen med kollegaen Kenneth Balfelt.

Sidst opdateret: 09.12.2020