Skip to main content
Forside

Nyt OUH/SDU-byggeriet skal have fokus på bæredygtighed

Møllevinger eller mere sandsynligt solceller på taget bliver en del af Nyt SUND, når det høje ambitionsniveau for energi i det nye byggeri skal indfries.

En enig styregruppe besluttede 1. maj at følge de skærpede energi- og miljøkrav til energiramme 2020 i stedet for de lovpligtige krav for 2015. Det betyder, at energiforbruget skal reduceres med 75% i forhold til 2006-niveauet, hvor 2015-kravet havde været 50%.

Det er Styregruppen med blandt andre rektor Jens Oddershede, der har hævet ambitionsniveauet og besluttet at følge energiramme 2020 i Nyt SUND-byggeriet. 

- Det er oplagt, at et så stort og visionært projekt som Nyt OUH/SDU-byggeriet skal have fokus på bæredygtighed. Derfor skal Nyt SUND, som er universitetets del af projektet, være med på de nyeste 2020-krav for energiforbrug. Andet ville være utilfredsstillende for SDU, der allerede i det eksisterende byggeri er langt fremme med en reduktion af energiforbruget, siger rektor Jens Oddershede.

Alternative energikilder er nødvendige

Den ambitiøse tilgang til energiniveau betyder ifølge SDUs Nybygningschef Tom Gregersen, at man er nødt til at finde alternative energikilder, der kan understøtte fjernvarme og strøm fra Fynsværket.

- Det er umuligt at reducere energiforbruget alene ved hjælp af øget isolering og ekstra glas i vinduerne, varmepumper og lignende, så alternative løsninger skal findes, da den energi, som man selv kan producere, vil tælle med i nedbringelse af det samlede energiforbrug, siger Tom Gregersen. 

Ingeniørerne er derfor i gang med at undersøge mulighederne for alternative løsninger, hvor jordvarme, vindenergi og solenergi analyseres som mulige energikilder.

Opsætning af solceller er mest oplagt

Jordvarme ses ikke som værende et reelt alternativ, da jordlaget i området er særdeles lerholdigt. Vindenergi er en anden mulighed. Opsættelse af vindmøller i tilknytning til det ny byggeri vil dog kræve en dispensation, da byggeriet ligger inden for byzonen.

Den tredje og mest oplagte mulighed er opsætning af solceller. Her er der imidlertid en udfordring i forhold til, at energieffekten er størst om sommeren, hvor der er mindst brug for varme. Yderligere vil nedkøling af solcelleanlægget i en sådan periode i sig selv være energiforbrugende. 

Først i løbet af projektforslagsfase, der løber fra slutningen af 2013 og et år frem, tages der endelig stilling til, hvilken eller hvilke løsningsmodel(ler), der bedst lever op til kravet om en bæredygtig bygning ud fra en både økonomisk og miljømæssig vurdering.

Redaktionen afsluttet: 20.08.2013