Skip to main content

Nyt SUND-byggeriet

Byggeriet af Nyt SUND oktober 2020

Nyt SUND-bygningen opføres i forlængelse af den eksisterende universitetsbygning, som den bygges sammen med via tre koblinger mod nord. Mod syd møder Nyt SUND det nye universistetshospital, Nyt OUH, som også er under opførelse

Opførelsen af Nyt SUND-bygningen pågår frem til december 2022, hvor den overdrages til SDU. Herefter forventes bygningen ibrugtaget i februar 2023, hvor indflytningen kan sættes i gang.

Herunder kan du læse mere om  byggeprocessen og følge med i byggeriet af Nyt SUND.

Fakta om byggeriet

  • Vejdirektoratet bygger Nyt SUND til Syddansk Universitet.
  • Byggeriet er opdelt i seks entrepriser - fire storentrepriser og to fagentrepriser.
  • Projektet har en bevilling på cirka 1,4 mia. kr. 

Sidst opdateret: 17.12.2020