Skip to main content

Økonomi

Studienævn

Studienævnet godkender læseplaner, forbereder forslag til studieordning, behandler henvendelser fra studerende, og tager sig af generelle spørgsmål vedrørende de tilhørende uddannelser.

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet der er ansvarlig for udviklingen af Market and Management Anthropology, Økonomi og Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management, samt at sikre kvaliteten af uddannelsens faglige indhold. 

Vi mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel:
• Udvikling af fag og uddannelser
• Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

 Ansøgninger til studienævnet skal være modtaget senest 2 uger før studienævnsmødet.
Ansøgning om særlige prøvevilkår skal være modtaget senest 30. marts/oktober.

Studienævnsmøder

Sådan søger du dispensation

Studienævnets forretningsorden

Er du i stadig i tvivl om indhold eller opbygning af din ansøgning, kan du få hjælp hertil af de faglige vejledere.

Du kan kontakte studienævnet på mail eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

 

Har du spørgsmål til studienævnet?

Kontakt din faglige vejleder

Sidst opdateret: 28.06.2022