Skip to main content

Ugens tal: Ny rapport om fertilitetsbehandling med både donoræg og donorsæd

24.11.2021

Siden 2018 har det været muligt for barnløse at modtage dobbeltdonation – det vil sige at få en fertilitetsbehandling med både donoræg og donorsæd. En ny rapport undersøger, om loven virker efter hensigten.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsministeriet

Den undersøger, hvordan det er gået siden loven om dobbeltdonation trådte i kraft i 2018. Og om brugerne, det vil sige enlige kvinder og barnløse par, har fået bedre muligheder for behandling.

Derudover gennemgås brugernes oplevelser, udfordringer og ønsker i forbindelse med dobbeltdonation. Og hvilke implikationer lovændringen har medført i praksis for de sundhedsprofessionelle, der arbejder med dobbeltdonation på fertilitetsklinikkerne? 

Rapporten bygger på både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Der er foretaget interviews med par, enlige kvinder og lesbiske par, der alle enten ønsker, har søgt eller modtaget dobbeltdonation. Derudover er overlæger, klinikchefer og sygeplejersker fra både offentlige og private klinikker samt repræsentanter fra patientforeninger og interesseorganisationer blevet interviewet.

Rapporten henvender sig primært til beslutningstagere og professionelle, der beskæftiger sig med assisteret reproduktion.

Vil du vide mere?

Ugens tal