Skip to main content

Legat til SIF-eksperter for at påpege, at minister tilsidesatte dansk lovgivning

21.03.2019

Professor emeritus Knud Juel og adjungeret professor Charlotta Pisinger ved Statens Institut for Folkesundhed modtager i dag et legat af fonden Thomas Gerstenbergs Fond til Støtte for Retssikkerheden.

Legatet gives for den indsats, de to SIF-eksperter har gjort for retssikkerheden.

Knud Juel og Charlotta Pisinger har i medierne påpeget, at skatteminister Karsten Lauritzen har overtrådt en rammekonvention, fordi han flere gange har haft møde med lobbyister og repræsentanter fra tobaksindustrien.

Skatteministeren har haft såkaldte hilse-på-møder, hvilket ifølge Knud Juel og Charlotta Pisinger er et brud på verdenssundhedsorganisationen WHO's rammekonvention for tobaksforebyggelse.

Danmark har underskrevet rammekonventionen, og her fremgår det, at møder mellem regeringen og tobaksindustriens lobbyister og repræsentanter skal holdes på et absolut minimum og kun vedrøre retlige reguleringer. Derimod har hilse-på-møder ifølge de to SIF-eksperter ingen plads i rammekonventionen. Ifølge den må ministre kun mødes med tobaksindustrien, hvor det er tvingende nødvendigt for at kunne regulere tobaksindustrien.

Legatet er på 40.000 kroner til deling.

Læs mere om sagen på DR's hjemmeside her.