Skip to main content

Millionbevilling til at forske i, om korsang kan forbedre skolebørns trivsel

30.03.2023

TrygFonden bevilger syv mio. kr. til forskning i de mentalt sundhedsfremmende potentialer af modellen Alle Kan Synge.

Alle Kan Synge er en klassebaseret indsats, hvor alle elever i 0.-3.klasse får korsang på skoleskemaet. Den særlige korpædagogik, som er udviklet på Herstedøster Skole i Albertslund over 4 skoleår, har til formål gennem sang og bevægelse at skabe et trygt klassefællesskab og styrke skoleglæde, elevernes relationer til hinanden og deres mentale sundhed tidligt og helt fra 0. klasse.

Nu har TrygFonden bevilget knapt syv mio. kr. til en forskergruppe, der ledes af seniorforsker Katrine Rich Madsen fra Statens Institut for Folkesundhed. Forskerne skal de næste to år undersøge, hvilken betydning korsang har for elevernes mentale sundhed, sociale relationer og trivsel, samt hvordan Alle Kan Synge modellen kan udbredes til andre skoler.  

Tidligere international forskning peger på, at denne type indsats har god og inkluderende effekt især for de elever, som står udenfor klassens sociale fællesskaber