X:IT - Til skoler og kommuner, der vil deltage i X:IT

Der er tidligere gennemført en evaluering af X:IT, der viste, at færre unge begyndte at ryge. Evalueringen viste imidlertid også, at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad kunne nå unge fra familier med få ressourcer. Derfor er X:IT nu revideret og særligt målrettet denne gruppe af unge og deres forældre. For at få viden om hvordan det reviderede X:IT virker, har vi brug for jeres skoles hjælp til at evaluere indsatsen.

Vi forventer, at cirka 100 skoler fra hele landet deltager i den forskningsbaserede evaluering af X:IT. Evalueringen er påbegyndt i august 2017 og afsluttes i juni 2020. Skolerne bliver randomiseret til interventions- og sammenligningsskoler og spørgeskemadata bliver samlet ind fire gange i perioden. Center for Interventionsforskning under Syddansk Universitet står for indsamling, bearbejdning og analyser af data.

Hvad indebærer det at deltage i evalueringen af X:IT?

Skolens opgaver

 • Stille en koordinator til rådighed, cirka 10-20 timer om året
 • Undervise i rygeforebyggelse otte timer om året i 7., 8., og 9. klasse ud fra X:IT materialet (materialet er gratis)
 • Inddrage forældre via røgfrie aftaler samt informere om projektet på et forældremøde
 • Sikre at skolen er røgfri
 • Bruge én undervisningstime til at besvare online spørgeskemaer i henholdsvis starten af 7. klasse, slutningen af 7. klasse, slutningen af 8. og slutningen af 9. klasse.

Forvaltningens opgaver

 • Stille en koordinator til rådighed, der kan hjælpe skolerne, cirka 10-20 timer om året
 • Eventuelt sponsorere lodtrækningspræmie til en elev, der har overholdt den røgfrie aftale, eksempelvis 1.000-2.000 kr.
 • Skabe opbakning til projektet i relevante udvalg og på skolerne.

Vi leverer

 • Gratis ’Røgfri aftaler’ til alle elever i skolens overbygning
 • Individuelle skolerapporter, hvor skolen kan se, hvordan de ligger på rygning, anden sundhedsadfærd samt elevernes trivsel i forhold til gennemsnittet af alle X:IT-skoler.
 • Opstartsworkshop for deltagende kommuner og skoler, cirka tre timer
 • Årlige workshops med sparring og nyt fra projektet, cirka tre timer om året
 • Gratis undervisningsmateriale.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies