Gymnasier fuld af liv

Selvom alkoholforbruget blandt unge er faldende, drikker danske unge forsat væsentligt mere end unge i resten af Europa. Særligt ved overgangen til gymnasiet ses en markant stigning i unges alkoholforbrug. Gymnasieelever drikker meget, ofte og fuldskabsorienteret for eksempel har 79 procent drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang indenfor den seneste måned. På de fleste danske gymnasier udgør alkohol et samlende element til sociale aktiviteter og fester, og omkring halvdelen, 47 procent, af de 15-25-årige har oplevet at blive presset af deres venner/veninder til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til.

Statens Institut for Folkesundhed arbejder i øjeblikket på at udvikle en indsats i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som har til formål at mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever og herigennem bidrage til en sundere alkoholkultur i Danmark. Indsatsen er multikomponent og arbejder både med klare alkoholpolitikker på gymnasiet, sociale normer for alkoholforbrug blandt gymnasieeleverne og forældrenes indflydelse.
Indsatskomponenterne pilottestes i øjeblikket i målgruppen for at sikre praktisk anvendelighed.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og evaluere en intervention, der har til formål at sænke alkoholforbruget blandt gymnasieelever.

Metode

Interventionen vil blive udviklet ved brug af Intervention Mapping som planlægningsværktøj og vil efterfølgende blive evalueret i et randomiseret kontrolleret forsøg.

Projektperiode

2017-2021.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies