Menu

Mindre alkohol på gymnasier

Danske gymnasieelever har et højt indtag af alkohol, og alkohol er en stærkt integreret del af den danske gymnasiekultur. Ungdomsårene er en periode, hvor forældrenes indflydelse mindskes, og de unge i højere grad orienterer sig mod venner og klassekammerater. Gymnasieeleverne bruger det meste af deres vågne tid på skolen, og meget af deres sociale liv udfolder sig under gymnasiets rammer. På gymnasiet udgør alkohol et centralt samlende element i mange sociale aktiviteter, som gymnasiets afholder, som for eksempel gymnasiefester, introforløb og studieture. Gymnasiet er derfor en oplagt forebyggelsesarena, når det kommer til at mindske unges alkoholforbrug, fremme sunde vaner og en inkluderende alkoholkultur, hvor fællesskabet giver plads til dem, der ikke ønsker at drikke.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og evaluere en intervention, der har til formål at sænke alkoholforbruget blandt gymnasieelever.

Metode

Interventionen vil blive udviklet ved brug af Intervention Mapping som planlægningsværktøj og vil efterfølgende blive evalueret i et randomiseret kontrolleret forsøg.

Projektperiode

 2017-2021.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies