Historie

Historisk blev registret etableret som led i implementeringen af Hjerteplanen i midten af 1990’erne, hvor Danmark havde en høj kardiovaskulær dødelighed og et relativt lavt niveau for invasiv aktivitet sammenlignet med andre nordeuropæiske lande.

Siden vedtagelsen af hjerteplanen i 1993 er der sket en markant øgning af antallet af invasive kardiologiske procedurer i Danmark. Samtidig er der opstået et stigende behov for at vurdere kvaliteten af den udbudte behandling internationalt og at fremstille eventuelt regionale forskelle indenfor landets grænser.

Som led i monitorering af aktiviteten og kvaliteten af de invasive procedurer blev alle afdelinger, der udførte invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer, forpligtet til at indberette til registret. DHR omfatter data tilbage fra 2000, men først fra 2003 vurderes de første data at være komplette og rimeligt valide.