Skip to main content

Støjende arbejder i forbindelse med SUND byggeriet

20.09.2019

23. sep 2019 – 1. nov 2019:

Gravning af fundamenter og støbearbejder. 
Gener: Støj og mindre rystelser i korte perioder

1. nov 2019 – 1. dec 2019:

Spunsning pågår
Gener: Megen støj og vibrationer, som kan mærkes i bygningen

1. dec 2019 – ultimo 2022:

Støbe- og borearbejder pågår. Vibrering af sand. 
Gener: Periodevise rystelser og støj fra skæring og boring.

Rød markering på kort viser oversigt over, hvor der arbejdes på SUND.

Tilbage til oversigten

Sidst opdateret: 20.09.2019