Skip to main content

Lektor i Epidemiologi

I forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU, søger vi en lektor fra 1.9.2023 eller snarest derefter. Ansættelsessted er Statens Institut for Folkesundhed, der ligger i København.

Lektoren skal indgå i arbejdet med at løse undervisningsopgaver samt forsknings-, myndighedsbetjenings- og rådgivningsopgaver i samarbejde med afdelingens forskere.

Undervisningsopgaven omfatter f.eks. undervisning inden for epidemiologi og/eller folkesundhedsrelaterede fag. Forsknings-, myndighedsbetjenings- og rådgivningsopgaver drejer sig primært om kvantitative epidemiologiske analyser samt afrapportering i forbindelse med projekter om befolkningens helbred og sundhed. Det vil have stor betydning, at du har erfaring med denne type arbejde. Derudover vil opgaverne omfatte rådgivning af afdelingens forskere samt projektstyring. Det er derfor vigtigt at have indgående erfaring med at lede yngre forskere.

Det forventes, at lektoren proaktivt bidrager til at indhente projekter til afdelingen af forskellig karakter samt til at udvikle undervisningstilbud.

Der vil være mulighed for at videreudvikle egen forskningsprofil, og i den forbindelse forventes lektoren selvstændigt at kunne indhente ekstern finansiering.

Kvalifikationer:

 • Relevant sundheds- eller samfundsvidenskabelig ph.d.-grad (fx i Folkesundhedsvidenskab, Sundhedsfremme eller lignende)
 • Undervisningserfaring svarende til en lektorkvalificering
 • Erfaring med statistiske analyser af surveys, register-baserede studier og gerne interventionsstudier indenfor sundhedsforskning
 • Erfaring med statistisk programmering med SAS, R, STATA og/eller Python
 • Erfaring med brug af danske registre
 • Kan omsætte forskningsspørgsmål til anvendelige statistiske modeller og analyser
 • Er samarbejdsorienteret og kan bidrage til forskellige projekter parallelt
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
 • Universitetspædagogikum
 • Det er et krav at man har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i et inspirerende forskningsmiljø, hvor du får mulighed for faglig udvikling og sparring med dygtige og venlige kollegaer med forskellig forsknings- og uddannelsesmæssig baggrund, herunder folkesundhedsvidenskab, ingeniør, statistik og sundhedsøkonomi.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Kontaktperson: Professor Janne Tolstrup, jest@sdu.dk 

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 MB.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf- eller docx-filer): 

 • Motiveret ansøgning
 • Curriculum vitae
 • Kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
 • En komplet og nummereret publikationsliste
 • 8 videnskabelige, peer-reviewede publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf- eller docx-fil for hver enkelt publikation.
 • Undervisningsportfolio
 • Forskningsplan, herunder en redegørelse for egen forskning og gerne en vision for fremtidig forskning i forskningsenheden ved sygehuset

Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vejledning for ansøgere

Send ansøgning
Ansøgningsfrist 2023-juni-01

Du kan søge om jobbet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

ANSØG ONLINE