Skip to main content

Ph.d.-studerende til projekt Alle kan synge

SYDDANSK UNIVERSITET. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ph.d.-studerende til projekt Alle kan synge.

Et feasibilty studie af klassekor som en mentalt sundhedsfremmende intervention blandt elever i 0.-3. klasse.

Interesserer du dig for børns mentale sundhed og trivsel, for interventionsforskning og for kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder? Så er du måske vores nye ph.d.-studerende. Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet (SDU) i København søger hermed interessetilkendegivelse fra relevante kandidater til et ph.d.-projekt, som skal bidrage til et feasibilty studie af indsatsen Alle kan synge.

Om ’Alle kan synge’

Alle kan synge (AKS) er en klassebaseret indsats, hvor alle elever i 0.-3.klasse får korsang på skemaet for at fremme et trygt klassefællesskab, hvor elevernes skoleglæde, relationer og mentale sundhed styrkes fra 0. klasse. Klassekor gennemføres to lektioner om ugen af en uddannet korleder i et tæt samarbejde med den enkelt klasses lærer/pædagog. Korlektionerne betjener sig af en særlig pædagogik, som blandt andet består af co-teaching, kormakkere og musikalsk arousal-regulering. AKS blev udviklet 2018-2022 i et samarbejde mellem en lokal folkeskole, musikskolen og folkekirken i Albertslund. Formålet med dette feasibilty studie er at undersøge 1) implementeringen af AKS på tre folkeskoler samt 2) feasibility af evalueringsdesignet med henblik på at gennemføre et eventuelt fremtidigt RCT. Se video om Alle kan synge her. Projektet er støttet af TrygFonden.

Om stillingen / ph.d.-projektet

Dette opslag omfatter en periode med ansættelse på projektet som videnskabelig assistent pr. 1. august 2023, hvor ph.d.-protokollen udarbejdes sideløbende med projektarbejde herunder udvikling af interviewguides og spørgeskema til elever og forældre. Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at bidrage til de to overordnede formål med feasibility studiet, ph.d.-projektet kan dog skæres til i forhold til dine forskningsinteresser. I projektet anvendes både kvantitative og kvalitative metoder (mixed methods), og i ph.d.-projektet er det således en forudsætning, at man har erfaring og interesse i begge metoder, men vægtningen kan justeres efter interesse.

Som ph.d.-studerende bliver det din opgave at planlægge, lede og gennemføre ph.d.-projektet i samarbejde med dine vejledere. Du skal herudover bidrage til den daglige drift og udvikling af det samlede projekt, samt bidrage til SIFs undervisning. Du kan forvente en del rejseaktivitet i forbindelse med dataindsamlingen (observationer og interview på tre skoler, som alle ligger tæt på København) samt andet projektarbejde.

Forskningsmiljø

Stillingen er forankret ved SIF, SDU, i forskningsafdelingen Sundhed og Social Kontekst, som forsker i samspillet mellem folkesundhed og sociale forhold og du ansættes i forskningsgruppen Børn og Unges Sundhed og Trivsel. I det daglige arbejde vil du arbejde tæt sammen med seniorforsker og forskningsleder Katrine Rich Madsen, der fungerer som projektleder af det overordnede projekt, samt seniorforsker og forskningsleder Susan Andersen. Yderligere vil du have sparring med eksterne forskere og professorer i musik og psykiatri, som også er tilknyttet projektet.

SIF, SDU som arbejdsplads

SIF er centralt placeret i København. Vi er ca. 130 ansatte, med baggrund i mange forskningstraditioner, bl.a. folkesundhedsvidenskab, antropologi, sociologi, filosofi og epidemiologi, der alle arbejder for at vores viden skaber folkesundhed. Du vil blive en del af Center for Interventionsforskning, der udgør et stærkt, tværdisciplinært og ambitiøst forskningsmiljø med gode muligheder for sparring på praktiske, metodiske og teoretiske aspekter af interventionsforskning samt for samarbejde på tværs af projekter. Vi har gode rammer for socialt samvær med f.eks. fælles frokost, fredagscafeer og kulturelle arrangementer.

Kvalifikationer

 • Relevant sundheds- eller samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse (f.eks. cand.scient.san.publ., cand.scient.san., cand.scient., cand.med., cand.psych., cand.cur., cand.mag. i musikterapi, cand.pæd. med musikpædagogik som speciale, eller andet)
 • Interesse for og erfaring med interventionsforskning og evalueringsmetoder
 • Kompetencer inden for både kvalitativ og kvantitativ metode. Erfaringer med at kombinere metoderne (mixed methods) er en fordel
 • Erfaring i forskning blandt børn og viden om de metodiske og etiske udfordringer der er knyttet hertil, er en fordel
 • Flair for videnskabeligt arbejde, herunder systematisk og kritisk tænkning
 • Interesse for forskning i børn og unges sundhed og trivsel
 • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner på både dansk og engelsk
 • Evne til både at arbejde selvstændigt og at indgå i tværfagligt samarbejde.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Katrine Rich Madsen, krma@sdu.dk eller Susan Andersen, suan@sdu.dk.

Ansøgning / interessetilkendegivelse

En motiveret ansøgning / interessetilkendegivelse skal indeholde: 

 • Motiveret ansøgning, der redegør for din interesse og kvalifikationer relevante for ph.d.-projektet
 • Curriculum vitae (inkl. evt. publikationsliste og forskningserfaring)
 • Kopi af eksamensbeviser i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrifter (bachelor og kandidat)
Alle filer skal være i Pdf- eller Word-format. Den enkelte fil må ikke overstige 10 MB. Mangelfulde ansøgninger og ansøgninger indsendt efter deadline vil ikke blive behandlet. Hvis du bliver indkaldt til samtale, vil du med udgangspunkt i yderligere information om forskningsprojektet blive bedt om at skrive 1-2 sider om dine overvejelser om potentielle forskningsspørgsmål og metodisk fremgangsmåde til ph.d.-projektet, som vi vil tage udgangspunkt i til samtalen.  

Frist for interessetilkendegivelse er d. 29. maj 2023 kl. 12.00.

Kandidaten vil forud for sin indskrivning som ph.d.-studerende blive ansat som videnskabelig assistent mhp. at udarbejde en ph.d.-protokol. Indskrivning som ph.d.-studerende ved SDU forudsætter godkendelse af ph.d.-protokol og kandidaten af ph.d.-skolen.

Ph.d.-studerende ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet aflønnes i henhold til gældende aftale mellem Finansministeriet og AC om lønnede ph.d.-stipendiater.

SDU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Mere information

Information om ph.d.-skolen:

Information om Statens Institut for Folkesundhed:

Send ansøgning
Ansøgningsfrist 2023-maj-29

Du kan søge om jobbet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

ANSØG ONLINE