Skip to main content

Til joblisten

Nye undervisere og udviklere til Center for Journalistik ved SDU

Journalistuddannelserne på SDU ansætter igen, da et par af vores gode folk netop er blevet headhuntet til andre stillinger i mediebranchen. Så nu søger vi nye hel- og deltidsansatte undervisere og udviklere. Vi skal have ansat to-fire medarbejdere i heltids- eller deltidsstillinger - i en blanding af faste og tidsbegrænsede stillinger.

Vi skal bruge nye medarbejdere, som kan bidrage til et eller flere af nedenstående nye initiativer hos os – og som i bedste fald har lyst til at bidrage til flere af nedenstående initiativer:

 • Vi udvikler i disse år vores uddannelser, så vores studerende i endnu højere grad selv kan være med til at udvikle branchen. Her skal vi bruge undervisere og vejledere, som kan undervise de studerende i at producere journalistik i tekst, lyd og video til alle digitale og traditionelle platforme. Det er et SDU-mål, at de studerende mestrer alle udtryksformer og kombinationer. Derfor er det en fordel, hvis du har arbejdet med flere medier og har erfaring med digital journalistik.

 • Vi har af SDU´s øverste ledelse fået en større bevilling til at udvikle fremtidens uddannelser (se blandt andet www.fremtidensuddannelser.dk). Derfor skal vi bruge flere kolleger, der ikke er bange for at eksperimentere med nye undervisningsformer, nye platforme og nye faglige elementer – alt sammen på kandidatniveau. En særlig prioritet her er undervisere, som har evner inden for den digitale journalistik, og det er en fordel, at du har erfaring med at producere digitalt materiale, gerne til undervisning. Ligeledes vil det være en fordel, men ikke en betingelse, at du selv har en kandidatgrad.


 • I 2019 etablerede vi Mediernes Forsknings- og Innovationscenter MFI, der indsamler, bearbejder og formidler ny viden om medier og journalistik, så den bliver anvendelig for mediebranchen i form af f.eks. efteruddannelseskurser, konsulentopgaver eller udviklingsprojekter. Vi søger derfor folk, der har ideer, netværk, lyst og evner til selvstændigt eller i nært samarbejde med andre SDU-medarbejdere at gennemføre disse aktiviteter. En særlig prioritet er undervisere og udviklere, der har stærke tech-kompetencer og/eller erfaringer indenfor digital journalistik. Der kan også være mulighed for at kombinere MFI-opgaverne med undervisning på vores dagstudier.
 • Det er vigtigt for os, at ansøgerne har gode sociale kompetencer – og også gerne erfaring med undervisning og vidensformidling - og i øvrigt deltager aktivt i det daglige, faglige og sociale miljø ved Center for journalistik og vores moder-institut, Institut for Statskundskab. Derudover ønsker vi at afspejle det omgivende samfundets diversitet, og vi opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

  Center for Journalistik blev etableret i 1998, og vi har i dag 600-700 studerende fordelt på vores tre uddannelser (en bachelor- og to kandidatuddannelser). Læg dertil 25 fastansatte medarbejdere – foruden deltids- og projektansatte - og en lang række aktiviteter inden for undervisning, forskning og vidensformidling. Centeret er en del af Institut for Statskundskab, og vores nye kolleger vil komme til at indgå i et dynamisk forsknings-, udviklings- og undervisningsmiljø.

  Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos Peter Bro, professor, ph.d. og leder af Center for Journalistik, mobil. 40 22 76 37 og ppe@journalism.sdu.dk.

  Deadline for ansøgninger er mandag den 1. marts 2021.

  Der afholdes samtaler kort efter ansøgningsfristen, og tiltrædelse sker senest per 1. august 2021 eller efter nærmere aftale. Tjenestested vil være Odense.


  Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

  Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante fagforening, eksempelvis Dansk Journalistforbunds aftale med ministeriet om journalister i statens tjeneste.
   
  Ansøgningen bør indeholde: 

  • Motiveret ansøgning med klar redegørelse for, hvordan du kan bidrage til et eller flere af ovennævnte områder - og hvordan vi eventuelt kan bidrage til din personlige og faglige udvikling
  • Detaljeret CV med angivelse af tidligere studie- og arbejdssteder
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for eventuelle undervisningsmæssige erfaringer og andre kvalifikationer relevante for stillingen
  • Eventuelle referencer 

  Alle dokumenter, der ikke er på dansk, skal være oversat til engelsk.

  Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Bedømmelsesudvalget kan dog kræve yderligere materiale inddraget. I så fald påhviler det ansøgeren at tilvejebringe fornødne eksemplarer af materialet.

  Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin bedømmelse, vil ansøgerne få tilsendt den del af bedømmelsen som angår dem selv.

  Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav i forhold til stillingsopslaget vil ikke blive bedømt af bedømmelsesudvalget

  Shortlisting og test vil evt. blive anvendt i bedømmelsesprocessen.

  Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF(ulåst) eller Word format.

  Læs vejledning til ansøgere

  Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

  Send ansøgning
  Ansøgningsfrist 2021-mar-01

  Du kan søge om jobbet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

  ANSØG ONLINE