Til joblisten

GENOPSLAG Lektor eller professor i statistik og epidemiologi

I forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU, er et nyoprettet lektorat eller professorat i statistik og epidemiologi ledigt til besættelse snarest muligt. Ansættelsessted er Statens Institut for Folkesundhed, der ligger i København.

Vi søger en lektor eller professor til at indgå i undervisningsopgaver samt forsknings-, myndighedsbetjenings- og rådgivningsopgaver i samarbejde med afdelingens forskere.

Undervisningsopgaverne omfatter f.eks. undervisning inden for biostatistik på folkesundhedsvidenskabsuddannelsen. Forskningsopgaverne drejer sig primært om kvantitative epidemiologiske og statistiske analyser samt afrapportering i forbindelse med projekter om befolkningens helbred og sundhed. Derudover vil opgaverne omfatte statistisk rådgivning af afdelingens forskere.

Du vil blive placeret i forskningsgruppen Geografisk og register-baseret epidemiologi. Forskningsgruppen arbejder blandt andet med den geografiske udbredelse af sygdomme, nærmiljøets betydning for sundhed, samt en række kroniske sygdomme. Dette analyseres ved brug af nationale registre og databaser. I udførelsen af opgaverne vil du komme til at samarbejde med andre statistikere, forskere, epidemiologer og datamanagere. Der vil være mulighed for at videreudvikle egen forskningsprofil, og i den forbindelse forventes forskeren at kunne bidrage til at indhente ekstern finansiering.

Følgende kvalifikationer vil være en fordel:

 • Uddannelse som cand.scient., cand.polyt., cand.polit., cand.merc.mat. eller lignende
 • Undervisningserfaring inden for biostatistik og epidemiologi
 • Erfaring med statistiske analyser af surveys, register-baserede studier og interventionsstudier indenfor sundhedsforskning
 • Erfaring med statistisk programmering med SAS, R, STATA og/eller python
 • Erfaring med brug af danske registre
 • Kan omsætte forskningsspørgsmål til anvendelige statistiske modeller og analyser
 • Er samarbejdsorienteret og kan bidrage til forskellige projekter parallelt
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i et inspirerende forskningsmiljø, hvor du får mulighed for faglig udvikling og sparring med dygtige og venlige kollegaer med forskellig forsknings- og uddannelsesmæssig baggrund, herunder folkesundhedsvidenskab, ingeniør, statistik og sundhedsøkonomi.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til forskningschef Anne Illemann Christensen, e-mail anch@sdu.dk , telefon 65507773 eller professor Annette Kjær Ersbøll, e-mail ake@sdu.dk , telefon 65507775

Ansøgning, ansættelsesforhold mv.:

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer): 

 • ansøgning
 • curriculum vitae
 • kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
 • en komplet og nummereret publikationsliste
 • de 8 (lektor) eller 10 (professor) videnskabelige, peer-reviewed publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf.- eller docx.-fil for hver enkelt publikation
 • forskningsplan
 • undervisningsportefølje 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. 

Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.

Shortlisting af ansøgere kan finde sted.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Vejledning for ansøgere

 

Send ansøgning
Ansøgningsfrist 2020-aug-23

Du kan søge om jobbet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

ANSØG ONLINE