Til joblisten

Ph.d.-stipendium til projekt om 'Axel Salto og Den kgl. Porcelainsfabrik' ved Institut for Design og Kommunikation og Clay Keramikmuseum Danmark

Ved Institut for Design og Kommunikation, Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Kolding opslås et 3-årig ph.d.-stipendium i samarbejde med Clay Keramikmuseum Danmark. Den, der ansættes, vil få arbejdsplads både på universitetet og museet. Stillingen er bevilliget af Ny Carlsbergfondet og forventes besat d. 1. september eller snarest derefter.

Clay rummer Nordens største samling af keramisk kunst og design, herunder Royal Copenhagen Samlingen, der i 2010 blev overdraget til CLAY som et enestående vidnesbyrd om 230 års dansk kunstindustri og med 55.000 keramiske værker samt tegninger, bøger og arkivalier fra de tre store fabrikker. Information om Clay findes her: https://claymuseum.dk

Information om Institut for Design og Kommunikation findes her: http://www.sdu.dk/idk

Emne
Clay tog i 2017 hul på forskning i Royal Copenhagen-arkivet med udstillingen og antologien Axel Salto – Stentøjsmesteren. Her blev Saltos keramiske livsværk behandlet i en kunstfaglig kontekst. I forbindelse hermed blev det imidlertid tydeligt, at forholdet mellem kunst og masseproduktion på de danske porcelænsfabrikker ikke blot er en underbelyst problemstilling, der er relevant for CLAYs forskning og formidling, men at den også er central for designkultur og en kritisk tilgang til designhistorie både nationalt og internationalt. Derfor gennemføres projektet i samarbejde med Syddansk Universitet i Kolding, der huser et internationalt anerkendt forskningsmiljø på området. Forholdet mellem Salto og Den kgl. Porcelainsfabrik er udgangspunkt for en undersøgelse af kunstnerrollens kompleksitet og de fordele og ulemper, der er ved samarbejdet med en produktionsvirksomhed. Samtidig skal projektet tilvejebringe en bredere forståelse for dansk keramik og dens udvikling i det 20. århundrede, hvor netop de tre fabrikker (Den kgl. Porcelainsfabrik, Bing & Grøndahl og Aluminia) og deres samvirke med forskellige kunstnere har spillet en stor rolle.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Per Krogh Hansen på tlf.: 65 50 14 51 eller e-mail: pkha@sdu.dk, eller til museets direktør Pia Wirnfeldt på tlf.: 64 41 47 98 eller e-mail: pia@claymuseum.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er tre årig, og ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden. Stillingsindehaveren må ikke påtage sig andet lønnet arbejde under ansættelsen. Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af  10. november 2015 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2015

Kvalifikationskravet er en relevant, afsluttet kandidateksamen med gode resultater ved ansøgningsfristen.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider (max. 2.400 anslag pr. side)
  • Eksamensbeviser 
  • Op til 2 af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil blive bedømt. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.
Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil, inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. 
Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ham/hende. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale. 

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere" inden der søges.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". 

Du finder yderligere information om ph.d.-uddannelserne ved Humaniora her

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Send ansøgning
Ansøgningsfrist 2019-apr-28

Du kan søge om jobbet ved Det Humanistiske Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

ANSØG ONLINE

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies