Menu

Til joblisten

Nye undervisere og udviklere til Center for Journalistik på SDU

Journalistuddannelserne på SDU udvider igen, og i den forbindelse søger vi både hel- og deltidsansatte undervisere og udviklere. Samlet set skal vi bruge, hvad der svarer til 3-4 heltidsansatte medarbejdere, men deltids- eller tidsbegrænsede projektansættelser kan komme på tale, hvis det er dét, der skal til for at sikre det rigtige match mellem dig og os. 

Vi skal bruge nye medarbejdere, som kan bidrage til et eller flere af nedenstående nye initiativer hos os:

- Vi reformerer i disse måneder vores uddannelser, så vores studerende i endnu højere grad kan være med til at udvikle branchen. Her skal vi bruge undervisere og vejledere, som kan undervise de studerende i at producere journalistik i tekst, lyd og (levende) billeder. Det er altid fint at have unikke styrker i forhold til særlige genrer eller platforme, men det vil være ideelt, hvis man kan undervise i både skrift, lyd og levende billeder, da det er et SDU-mål, at de studerende mestrer alle udtryksformer og kombinationer. Derfor vil erfaring med journalistik på digitale platforme også være en fordel.

- Vi har af SDU fået en større bevilling til at udvikle prototypen på, hvordan fremtidens universitetsuddannelse kan se ud. Her skal vi bruge udviklere og undervisere, der ikke er bange for at eksperimentere med nye undervisningsformer, nye faglige elementer og skræddersyede forløb til individuelle studerende. Alt sammen på kandidatniveau. Målet er at give landets journalister en fleksibel mulighed for at kombinere et kandidatstudie med et arbejdsliv, så vi sammen kan styrke fagligheden på en måde, der er relevant for ikke bare det enkelte journalistiske arbejdsliv, men også for samfundet som helhed.

- Endelig lancerer vi pr. 1.1 2019 et nyt center, der skal indsamle, bearbejde og formidle ny viden om journalistik, så den bliver anvendelig for mediebranchen. Det vil ske i tæt samarbejde med branchen i form af forsknings- og udviklingsprojekter, undervisning og vidensdeling. Vi søger folk, der har ideer, netværk og evner til selvstændigt eller i nært samarbejde med nuværende SDU-medarbejdere at kunne gennemføre disse aktiviteter.

Det er vigtigt for os, at ansøgerne har gode sociale kompetencer og deltager aktivt i det daglige, faglige og sociale miljø ved instituttet. Denne form for engagement kan dokumenteres ved f.eks. tidligere deltagelse i sociale og faglige aktiviteter. Instituttet ønsker at fremme et stimulerende og inspirerende miljø for både medarbejdere og studerende, og det er derfor instituttets mål at rekruttere, udvikle og fastholde talentfulde medarbejder dedikerede til både høj faglig kvalitet og instituttets udvikling. Derudover ønsker instituttet at afspejle det omgivende samfundets diversitet og opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Center for Journalistik blev etableret i 1998, og vi har i dag omkring 500-600 studerende, 25 fastansatte medarbejdere og en lang række aktiviteter inden for undervisning, forskning og vidensformidling. Centeret er en del af Institut for Statskundskab, og vores nytilkomne kolleger vil komme til at indgå i et dynamisk forsknings-, udviklings- og undervisningsmiljø.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Peter Bro, professor, ph.d. og centerleder ved Center for Journalistik, mobil. 40 22 76 37 og ppe@journalism.sdu.dk.

Der afholdes samtaler kort efter ansøgningsfristen, og tiltrædelse sker per 1. januar eller efter nærmere aftale. Tjenestested vil være Odense.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante fagforening, eksempelvis Dansk Journalistforbunds aftale med ministeriet om journalister i statens tjeneste.
 
Ansøgningen bør indeholde: 

  • Motiveret ansøgning med klar redegørelse for, hvordan du kan bidrage til et eller flere af ovennævnte områder – og hvordan vi eventuelt kan bidrage til din personlige og faglige udvikling
  • Detaljeret CV med angivelse af tidligere studie- og arbejdssteder
  • Gældende eksamensbevis uploades under kandidatbevis
  • Redegørelse for eventuelle undervisningsmæssige erfaringer og andre kvalifikationer relevante for stillingen
  • Eventuelle referencer 

Alle dokumenter, der ikke er på dansk, skal være oversat til engelsk.

Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Bedømmelsesudvalget kan dog kræve yderligere materiale inddraget. I så fald påhviler det ansøgeren at tilvejebringe fornødne eksemplarer af materialet. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin bedømmelse, vil ansøgerne få tilsendt den del af bedømmelsen, som angår dem selv.

Ansøgninger, som ikke opfylder de formelle krav i forhold til stillingsopslaget, vil ikke blive bedømt af bedømmelsesudvalget

Shortlisting og tests vil eventuelt blive anvendt i bedømmelsesprocessen.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF(ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Send ansøgning
Ansøgningsfrist 2018-okt-31

Du kan søge om jobbet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

ANSØG ONLINE

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies