Menu

Legal Informatic Project

Baggrund

Den hastige digitalisering på alle samfundsområder indebærer, at der er behov for analyser af – samt efterfølgende formidling af den viden, som vi opnår om de meget uklare og komplicerede retlige rammer for udvikling, ibrugtagning og overdragelse af såvel data som de teknologier, der benyttes til at indsamle, opbevare og nyttiggøre data.  

I andre nordiske lande er der i mange år arbejdet med retsinformatik som en særskilt disciplin. Retsinformatik anvendes f.eks. i Norge og Sverige som en betegnelse for klarlæggelse, systematisering og analyse af de retlige udfordringer, der følger med udvikling og brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), velfærdsteknologier mv.

Bedst kendt er persondataretten, hvor den reform af databeskyttelsesreguleringen, der blev vedtaget af EU i 2016, radikalt vil ændre de retlige rammer fra maj 2018. Betegnelsen retsinformatik dækker

Projektets formål

Formålet med Legal Informatic Project (LiP) er at udbedre retsinformatikken i Danmark og dermed gøre det muligt at opfylde behovet for klarhed om de retlige rammer for nyttiggørelse af data og brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i det danske samfund.  

Projektets outcome

  • Kortlægning og analyse af de fremtidige EU-retlige rammer for dataudveksling inden for sundhedssektoren.
  • Efteruddannelsestilbud til virksomheder og organisationer: Certifikat i persondataret. Læs mere om uddannelsen
  • Udvikling af ”Persondataretligt Netværk i Syddanmark”. (LINK) – herunder at etablere en hjemmeside, hvor virksomheder, organisationer og myndigheder i Region Syddanmark kan anmode om oplæg o.lign. vedrørende persondataretlige problemstillinger.
  • Udvikling af kurser i persondataret og forbundne retsinformatoriske emner til alle fakulteter og uddannelser ved SDU

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Hanne Marie Motzfeldt, Lektor, Juridisk Institut

Partnere

Juridisk Institut, forskningsgruppen Erhvervsforvaltningsret: Professor Sten Schaumburg Müller, professor Bent Ole Gram Mortensen, professor MSO Kim Østergaard, lektor Lars Kjærgård Terkilsen, lektor Kent Kristensen, lektor Peter Starup, lektor Rikke Gottrup, adjunkt Bassah Khalaf, adjunkt Ayo Næsborg-Andersen og adjunkt Frederik Waage.


Institut for Design og Kommunikation, Forskningsområdet Viden, Læring og IT: Lektor Anne Gerdes.


Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis: Professor Jens Søndergaard.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies