Skip to main content

PorcoVision

Christian Rasmussen, Christine Lundby, Christian Moeslund
Det Tekniske Fakultet/Det Naturvidenskabelige Fakultet, Odense

Email: cmr@porcovision.com
Webside: http://porcovision.com/

Virksomheden blev lanceret i maj 2016.

I Danmark dør næsten 3 millioner smågrise årligt på grund af fødselskomplikationer. Dette er ikke kun en økonomisk byrde for hver svineproducent, men også problematisk i forhold til etik og dyrevelfærd. 

PorcoVision vil ændre dette ved at udvikle et intelligent kamerasystem, der kan opdage når der opstår komplikationer og underrette landmændene herom. Dette gør det muligt for landmanden at redde smågrisene, ved at give den nødvendige hjælp til tiden. Systemet gør brug af kamerasyn og kunstig intelligens til observation. 

Vi håber, at vores system med tiden bliver installeret i størstedelen af svineproduktioner verden over, og derved gør det muligt at redde millioner af smågrise. 

Udviklingsstadie:

Grafik, fase 2, Product/Market