Skip to main content

Sundhed gennem teknologi

Workshoppen omfatter udviklingsprocessen fra idé til koncept, hvor deltagerne sammen i teams samarbejder om at identificere kritiske problemstillinger og omsætter dem til idéer. 

Flere har på grund af funktionsnedsættelse svært ved at indgå på lige fod med andre i samfundet. I mange tilfælde er det dog muligt at gøre dem mere selvhjulpne og dermed øge deres livskvalitet, ved at udvikle og implementere sundhed- og velfærdsteknologiske løsninger. Denne form for innovation kan bidrage til at understøtte de udsatte borgere og deres dagligdag. 

Opgaven går ud på at konceptudvikle hjælpemidler til én af de to cases, hvor den ene har været udsat for en skade på sin skiferie og den anden med dagligt fysisk besvær. Deltagerne arbejder i virkelighedsnær ingeniør-stil, hvor de enkelte teams skal analysere og vurdere hvilke behov, der er nødvendige at tage højde for i udviklingsprocessen. 

Læringsmål 

  • Kombinere forskellige faglige teorier gennem en udviklingsproces 
  • Problemløsninger på baggrund af case personernes behov og udfordringer 
  • Håndtere og reflektere over adskillige informationer på tværs af gruppen og omsætte det til idé og koncept 
  • Analysere og vurdere vigtige parametre nødvendige for at opfylde brugerbehov 

Pris

Hvis oplægget afholdes hos jer, er det gratis indenfor Region Syddanmark; udenfor regionen opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse af transportudgifter. 
Hvis oplægget afholdes hos os, dækker I selv egne transportudgifter.

Mere information

Kontakt os på tlf. 6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk for nærmere information.

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor Dit gymnasium eller SDU
Varighed 2-4 timer - men kan skaleres efter behov

Sidst opdateret: 03.08.2021