Skip to main content

Anvendt matematik - støjfiltre i teori og praksis

I denne workshop, der handler om lyd og frekvenser, bliver eleverne introduceret til en ”hemmelig” lydfil, som er maskeret via støj.

Forløbet giver eleverne den teoretiske og praktiske viden til at kunne filtrere støjen fra og få den skjulte besked frem. 

Der er udarbejdet et særligt undervisningsmateriale til workshoppen, der beskriver den matematiske og teoretiske sammenhæng mellem frekvenser og filtre. Workshoppens praktiske del består i, at eleverne skal konstruere et lydfilter, der består af et PCB (printed circuit  board), komponenter og lodning. Dette foregår i  vores elektroniske laboratorium.

Forudsætninger for workshoppen 

  • Matematik på A- eller B-niveau.
  • Kendskab og adgang til et avanceret matematikprogram fx Maple, Matlab eller TI-Nspire

Målgruppe

Målgruppen for denne workshop er primært fra og med 2.G. 

Læringsmål

• Anden ordens lavpasfilter
• Anden ordens differentialligninger
• Lydsignaler som Fourier-række
• Anvendelse af forskellige matematikprogrammer

Praktiske informationer

Workshoppen kan foregå ude på gymnasiet eller på SDU i Sønderborg, og er gratis indenfor Region Syddanmark.
Hvis gymnasiet ligger uden for Region Syddanmark, opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse for vores transportudgifter. 
Afholdes workshoppen hos os, dækker I selv egne transportudgifter. 

Yderligere informationer

Kontakt Lise Kanstrup på lise@mci.sdu.dk eller tlf. 6550 1651.


Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor Dit gymnasium eller SDU Sønderborg
Varighed 4-6 timer

Sidst opdateret: 22.11.2021