Skip to main content

Fang solen - lær om solceller

Teori
Workshoppen har en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del får eleverne en grundlæggende introduktion til solenergi, teori om traditionelle og organiske solceller, solenergi og konvertering af solenergi til elektrisk energi. Vi tager gerne en debat med eleverne om brugbarheden af solceller og solenergi, samt fordele og ulemper.

Eksperiment
Den praktiske del består af et eksperiment, hvor eleverne skal foretage en række målinger på 50W solpaneler. Panelerne er forbundet til en variabel skydemodstand og herefter et multimeter, der måler både strøm og spænding. Modstanden ændres til en forudbestemt værdi ved hver måling. Målingerne noteres til senere databehandling. Forsøget kan evt. gentages et par gange for at berøre begrebet ”gentagelighed” af et videnskabeligt forsøg.

Databehandling
Når eleverne har foretaget forsøget med solpanelerne, skal data efterbehandles. Hvis gentagne målinger er foretaget, laver eleverne et gennemsnit af målingerne og en vurdering af målingernes kvalitet. Herefter laves en I-V kurve, og ved hjælp af Ohms lov skal eleverne udarbejde en præsentation af deres måleresultater med en lille konklusion på forsøget og den karakteristik, de er kommet frem til.

Forudsætninger for workshoppen
Eleverne skal helst have grundlæggende viden om Ohms lov, strøm- og spændingsmålinger, kendskab til begreber som fotoner og elektroner samt forstå at bruge et multimeter. Kendskab til og brug af Excel er nødvendigt.

Gruppernes størrelse afhænger af antallet af elever. Udstyret til eksperimentet rækker til 9 grupper. Anbefalet gruppestørrelse er 3-4.

Målgruppe
Målgruppen for denne workshop er gymnasieelever fra og med 1.G.

Praktiske informationer
Workshoppen kan foregå ude på gymnasiet eller på SDU i Sønderborg.
Hvis gymnasiet ligger uden for Region Syddanmark, opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse for vores transportudgifter. 
Afholdes workshoppen hos os, dækker I selv jeres egne transportudgifter. 

Yderligere informationer
Kontakt Lise Kanstrup på lise@tek.sdu.dk eller tlf. 6550 1651. Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor Dit gymnasium eller SDU Sønderborg
Varighed 4-6 timer

Sidst opdateret: 03.08.2021