Skip to main content

Ølbrygningens kemi- og bioteknologi - workshop

Workshoppen omhandler  den generelle ølbrygningsproces, fra valsningen af malt til urtkogning og indeholder udover den praktiske tilgang til processen også teorien bag. Workshoppens deltagere medvirker selv aktivt i de forskellige trin af ølbrygningen.

Undervejs vil den generelle ølbrygningsproces blive beskrevet, med de forskellige trin som denne inkluderer samt de råvarer der benyttes. Der bliver lagt vægt på gærens metabolisme og vækstfaser samt de forskellige stoffer der giver aroma og smag til den færdige øl.

Derudover vil der også være en del med ølbrygning ved kontinuert fermentering med udgangspunkt i de studerendes egne projekter.
Det vil blive forklaret hvordan traditionel ølbrygning og kontinuert ølbrygning adskiller sig fra hinanden, hvad fordelene kunne være med en kontinuert produktion, og hvorvidt man kan opnå ensartede produkter.

Endelig fortælles der lidt om livet som ingeniørstuderende på et universitet og om hvordan det adskiller sig fra at gå i gymnasiet, samt om karriereperspektiverne som færdiguddannet kemiingeniør.


Læringsmål

  • Generel ølproduktion
  • Gærs metabolisme
  • Fermenteringsprincipper
  • Vækstfaser for gærceller


Pris: 
Hvis workshoppen afholdes hos jer, er det gratis indenfor Region Syddanmark. Udenfor regionen opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse af transportudgifter.
Hvis workshoppen afholdes hos os, dækker I selv jeres egne transportudgifter.

Kontakt
For mere information kontakt os på tlf. 6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor SDU Odense eller dit gymnasium
Varighed 4 timer

Sidst opdateret: 03.08.2021