Skip to main content

Autonome Køretøjer

Expo

I denne workshop skal eleverne bygge en lille selvkørende bil. 

Eleverne får indføring i fagområdet for autonome/selvkørende køretøjer, deres design og udvikling set fra et ingeniørvidenskabeligt perspektiv. Forløbet giver eleverne en forståelse af de mekatroniske systemer, der er nødvendige for at kunne skabe autonome køretøjer, men det lægger også op til refleksion over brugen af sådanne køretøjer i forskellige miljøer.  

For at kunne bygge køretøjet bliver eleverne  introduceret til basal softwareprogrammering. De skal bygge et Arduino-printkort med komponenter og herefter programmere det til at styre en motor i en  mini-bil. Eleverne arbejder i grupper og forløbet  afsluttes med en konkurrence, hvor de autonome  biler dyster mod hinanden.  

Forudsætninger for workshoppen
Eleverne skal helst have grundlæggende viden om ellære, induktionsmotorer, elektromagnetisme og ultralydssensorer og optiske sensorer.

Målgruppe
Målgruppen for denne workshop er primært 2.G og 3.G. 

Læringsmål

  • Effektelektronik og motorstyring
  • Sensorer og sensorsystemer
  • El-lære, induktionsmotorer og elektromagnetisme
  • Basal softwareprogrammering

Praktiske informationer
Workshoppen kan foregå ude på gymnasiet eller på SDU i Sønderborg, og er gratis indenfor Region Syddanmark.
Hvis gymnasiet ligger uden for Region Syddanmark, opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse for vores transportudgifter. 
Afholdes workshoppen hos os, dækker I selv egne transportudgifter

Yderligere informationer
Kontakt Lise Kanstrup på lise@tek.sdu.dk eller tlf. 6550 1651.

 

Citat fra en lærer i Fysik og Idræt:

I fysik på HTX arbejder vi med virkelighedsnære problematikker, så det har været fedt at få virkelige data fra sådan et autonomt køretøj, som bevæger sig. Det flugter godt med den daglige undervisning.

Teorien er en del af det pensum som vi har været igennem, men der er puttet et ekstra lag på i kraft af denne workshop, der gør det mere virkelighedsnært og samtidig tilføje nogle ekstra metoder som eleverne ikke tidligere er stødt på.”

 

Morten Hugener Nielsen - VTG - Vejle Tekniske Gymnasium

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor Dit gymnasium eller SDU Sønderborg
Varighed 4-6 timer

Sidst opdateret: 13.09.2021