Skip to main content

Innovationsworkshoppen

Innovationsworkshoppen er en workshop, hvor klassen arbejder målrettet og metodisk med kreativitet og innovation. Eleven opnår en forståelse af hele den innovative proces i produktudvikling: fra at få den gode idé til at få den omsat til et produkt, der kan sælges. I workshoppen arbejdes der med en reel problemstilling som skal løses og munde ud i en produktidé. Eleven bliver via en stage-gate model guidet igennem processen, hvor der vil være fokus på gruppearbejde, men også på relevante teorier og modeller.

Klassen konkurrerer i grupper om, hvem der får den bedste idé.

Læringsmål:

  • Innovation - idéudvikling
  • Koncept- og produktudvikling
  • Brainstorm og metoder
  • Produktion

Pris: 
Hvis oplægget afholdes hos jer, er det gratis indenfor Region Syddanmark; udenfor regionen opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse af transportudgifter.
Hvis oplægget afholdes hos os, dækker I selv egne transportudgifter. 

Kontakt
For mere information kontakt os på tlf. 6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor SDU Odense eller dit gymnasium
Varighed 6-7 timer

Sidst opdateret: 20.09.2021