Skip to main content

Anvendelse af statistik ved programmering

Gennem programmering kan statistik fx benyttes til at beregne store datasæt og tegne dem som grafer direkte i og fra koden.

Selve programmeringsdelen vil give indsigt i, hvordan statistiske funktioner er opbygget - som eksempel, hvordan man finder en max-værdi i et datasæt.

Måden en computer ville kunne gøre dette, er ved at tjekke hvert tal i sættet samtidigt med, at computeren sammenligner det største, den har stødt på, med det næste tal i sættet. Hvis det næste tal er større, vil dette tal nu være det største tal. På denne måde vil computeren fortsætte sammenligninger indtil, at der ikke er flere tal i sættet og returnere det største tal.

Computere er rigtig hurtige til dette og derfor er det smart at lade dem klare statistiske problemer og grafiske repræsentationer. Hvis I allerede har arbejdet med CAS, så vil dette også være rimeligt intuitivt. Det er sådan set det samme, der foregår - bortset fra, at I her selv kan bestemme processen og funktionen fra koden.

 

Elevernes arbejde

Eleverne vil opnå en introducerende forståelse for implementering af kode, programkørsel og opsætning af datasæt. Derudover vil eleverne arbejde direkte med forudprogrammerede statistiske funktioner, så de har mulighed for at opnå systematisk forståelse af den statistiske metode - direkte i koden.

 

Praktisk

Programmeringen vil foregå i Javascript og alle kodelinjer vil være beskrevet med kommentarer, så eleverne kan danne sig en forståelse af, hvad der rent faktisk foregår linje for linje.

 

Det vil være muligt for underviseren at vælge mellem flere prædefinerede statistiske funktioner, så forløbet giver bedst mulig mening i forhold til den internt strukturerede læringsplan. Bemærk omfanget skal kunne gennemføres inden for den aftalte oplægstid. 

 

Pris: 
Hvis workshoppen afholdes hos jer, er det gratis indenfor Region Syddanmark; udenfor regionen opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse af transportudgifter.  Hvis workshoppen afholdes hos os, dækker I selv egne transportudgifter.

 

Kontakt
For mere information kontakt os på tlf. 6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk.  

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor SDU Odense eller på gymnasiet
Varighed 90 minutter

Sidst opdateret: 03.08.2021