Skip to main content

Energiteknologier til grøn omstilling

Omstillingen til grøn energiforsyning indebærer introduktion af nye energiteknologier, der benytter vedvarende energiressourcer, til erstatning for de traditionelle kraftvarmeværker. Det giver en række udfordringer, som deltagerne i denne workshop skal lære om og arbejde med.

Eleverne arbejder i grupper. Først skal hver gruppe indsamle viden om en given energiteknologi (solceller, vindmøller, brændselsceller eller kraftvarmeværker) og fremlægge resultatet for resten af klassen.

Dernæst skal hver gruppe arbejde med alle teknologierne, som de skal placere på et Danmarkskort, så de udgør et sammenhængende energisystem (enten el- eller fjernvarme-systemet). Der skal argumenteres for de valgte placeringer.

Underviserne - som selv er studerende på uddannelsen til Civilingeniør i Energiteknologi - runder af med et perspektiverende oplæg om samspillet mellem teknologiernes energiproduktion og danskernes energiforbrug. Til slut testes elevernes nyerhvervede viden om energiteknologier i en quiz.

Fagligt niveau:
Workshoppen tilbydes til 2.G- eller 3.G-hold med en naturvidenskabelig baggrund.

Varighed:
Workshop: 90-120 min., afhængig af antal grupper
Afrundende oplæg/test: 60 min.
I alt 2½-3 timer.

Antal deltagere: 
Maksimalt 30 elever.

Pris: 

Hvis workshoppen afholdes hos jer, er det gratis indenfor Region Syddanmark; udenfor regionen opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse af transportudgifter.
Hvis workshoppen afholdes hos os, dækker I selv egne transportudgifter.

Workshoppen kan også afholdes online. 

Kontakt:
For nærmere information, kontakt TEK Brobygning på 65507444 / brobygning@tek.sdu.dk.  

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor SDU Odense, dit gymnasium eller online
Varighed 2½-3 timer

Sidst opdateret: 20.09.2021