Skip to main content

Ølbrygningens kemi- og bioteknologi - oplæg

De studerendes oplæg handler dels om den generelle ølbrygningsproces, dels om ølbrygning ved kontinuert fermentering. Hele oplægget tager udgangspunkt i de studerendes egne praktiske forsøg, som viser hvordan biokemi indgår i processen.

Fokus ligger primært på den traditionelle ølbrygningsproces med de forskellige trin som denne inkluderer, samt de råvarer der benyttes. Der bliver lagt vægt på gærens metabolisme og vækstfaser, samt på de forskellige stoffer der giver aroma og smag til den færdige øl. De studerende vil medbringe forskellige råvarer og forklare deres betydning for det endelige produkt.

I oplægget forklares det hvordan traditionel ølbrygning og kontinuert ølbrygning adskiller sig fra hinanden, hvad fordelene kunne være med en kontinuert produktion, og hvorvidt man kan opnå ensartede produkter.

Endelig fortælles lidt om livet som ingeniørstuderende på et universitet og om hvordan det adskiller sig fra at gå i gymnasiet, samt om karriereperspektiverne som færdiguddannet kemiingeniør.


Læringsmål

  • Generel ølproduktion
  • Gærs metabolisme
  • Fermenteringsprincipper
  • Vækstfaser for gærceller

Pris: 
Hvis oplægget afholdes hos jer, er det gratis indenfor Region Syddanmark; udenfor regionen opkræver vi som udgangspunkt godtgørelse af transportudgifter.
Hvis oplægget afholdes hos os, dækker I selv egne transportudgifter.

Mere information:
Kontakt os på tlf. 6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk for nærmere information.

Tilbudstype Foredrag
Hvor SDU Odense eller dit gymnasium
Varighed 75-90 minutter

Sidst opdateret: 20.09.2021