Skip to main content

Bioteam: Muslingers filtreringsevne

Kurset holdes på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde og udbydes næste gang i sommeren 2020. Kurset varer fra kl. 9 til ca. 14.30 og henvender sig til klasser med Biologi på A- eller B-niveau.

Indhold

  • Indsamling af muslinger i felten i waders
  • Foredrag om Kerteminde Fjord og filtrerende organismer
  • Filtreringsforsøg med muslinger til måling af filtreringskapacitet
  • Databehandling

Foredraget henvender sig primært til STX- og HTX-hold med Biologi på A- eller B-niveau.

Teori

Kerteminde Fjord ligger vest for byen Kerteminde. Fjorden er 8-9 km lang og har sit udløb i Storebælt. Ved indløbet til Kerteminde Fjord findes en muslingebanke. Muslingerne har gode forhold, idet tidevandet sørger for et godt vandskifte, der fører algerigt vand hen over banken.

Blåmuslingen er almindeligt udbredt langs alle danske kyster, hvor de findes fra tidevandszonen og udefter. Blåmuslinger er euryhaline, dvs. de kan både leve i brakvandsområder med lav salinitet (for eksempel Østersøen og fjordene) og i mere saltholdige områder. De findes ofte i klynger på havbunden, og kan danne muslingebanker med op til 12.000 individer pr. kvadratmeter.

Vi vil se nærmere på blåmuslinger fra fjorden og se på deres evne til at filtrere vandet for plankton. En egenskab man blandt andet udnytter, når man anvender blåmuslinger som kompensationsopdræt af saltvandsfisk. Opdræt af saltvandsfisk tilfører kvælstof, fosfor og organisk stof til havet, primært fra foderspild og ekskrementer. For at få tilladelse til at udvide fiskeproduktionen skal havbrugene reducere denne belastning.

Linemuslinger fodres ikke, men filtrerer naturligt plankton fra havvandet. På den måde bidrager de til at fjerne kvælstof og fosfor fra havet, når de dyrkes og høstes. Derfor har man flere steder iværksat kompensationsforsøg med dyrkning af linemuslinger og tang. Ud fra måling af muslingers filtrationsrate kan man estimere filtrationsraten for et opdræt.

Vi forventer, at eleverne har læst denne artikel inden besøget.

 

Næste gang forløbet afholdes

I august 2020 afholdes kurset i uge 36 og varer fra kl. 9 til ca. 14.30. Det er dog med det forbehold, at der gives tilladelse til at afholde forløbet på baggrund af den nuværende situation med Corona-virus.

 

Adresse

Marinbiologisk Forskningscenter
SDU
Hindsholmvej 11
5300 Kerteminde

Tilbudstype Foredrag
Hvor Marinbiologisk Forskningscenter, Kerteminde
Price Gratis
Biologisk Institut Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 9033

Sidst opdateret: 04.09.2020