Outbreak

I dette forløb skal eleverne arbejde med en case, hvor de – ved hjælp af klassiske molekylærbiologiske teknikker – skal identificere, hvilken bakterie der står bag et sygdomsudbrud.

Forløbet foregår på SDU, hvor eleverne i løbet af 6 timer arbejder med at identificere en bakterie ved hjælp af PCR, skæring med restriktionsenzymer og gelelektroforese. Undervejs i forløbet er der desuden indlagt oplæg fra studerende på SDU, en rundvisning samt en bioinformatisk øvelse.

Inden øvelsen fremsendes teori om de anvendte metoder, samt bakterier og resistens.

Forløbet henvender sig til Bioteknologi A og Biologi A.

Kernestof/supplerende stof og faglige mål

  • Eksperimentelle metoder: (celledyrkning, PCR, elektroforese, DNA-sekventering).
  • Celler: opbygning af bakterier
  • Genetik og molekylærbiologi: replikation, mutation, genteknologi, anvendt bioinformatik
  • Sundhed, sygdom og medicin
  • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til at beskrive og forklare iagttagelser og til at analysere bioteknologiske problemstillinger
  • Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til laboratoriesikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale

Tidsmæssig placering

Kl. 9.00-15.00 på en hverdag i uge 44 eller 49. Se nedenfor, hvilke datoer der er ledige.

 Uge 44
Uge 49
 Mandag 28. oktober
 Frederiksberg Gymnasium
 Mandag 2. december
 Høng Gymnasium
 Tirsdag 29. oktober
 Mulernes Legatskole
 Tirsdag 3. december
 Midtfyns Gymnasium
 Onsdag 30. oktober
 Dronninglund Gymnasium
 Onsdag 4. december
 Skanderborg Gymnasium
 Torsdag 31. oktober
 Ribe Katedralskole
 Torsdag 5. december
 Munkedam Gymnasium
 Fredag 1. november
 Odense Tekniske Gymnasium
 Fredag 6. december
 Nyborg Gymnasium

Kontakt

For mere information og booking, kontakt venligst outreachkoordinator Lise Junker Nielsen på lisej@bmb.sdu.dk.

Tilbudstype Undervisningsforløb
Hvor SDU Odense
Varighed 6 timer
Price gratis