Skip to main content

For partnere

Synlighed på SDU

For at gøre det nemt og overskueligt for dig som partner, har vi lavet nedenstående oversigt, som du bedes benytte aktivt. Hvilke faner, der er relevant for dig, afhænger af din specifikke aftale.

Hvis der skulle være spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via mail eller på tlf. 65 50 96 90.

 

Retningslinjer og formater

Du får som erhvervspartner hos SDU RIO muligheden for at få jeres trykte materialer op på vores materialevægge i Odense, Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Samt promovering af jobopslag, brede arrangementer eller andre studie- og/eller karriererelevante tilbud på SDU RIOs opslagstavler.

Husk korrekte mål for bedste præsentation

For den bedste præsentation af jeres materialer, skal de passe til nedenstående mål. 
Mål på hylder til trykte materialer: b: 24,5 cm. h: 31,5 cm.
Mål for indhold på opslagstavler: maks 50 x 70 cm

Deadline for modtagelse af materialer

Alle trykte materialer skal være os i hænde senest onsdag i uge 4 og/eller onsdag i uge 34, hvis man ønsker det klar til studiestart.

Laver I løbende ændringer i jeres materialer (for eksempel sæsonændringer), er I naturligvis velkommen til at sende det opdaterede materiale uden for ovenstående frister.

OBS: Trykte materialer skal være studie - og/eller karriererelevant for de studerende. Materiale, hvor promovering af fx billige forsikringer, gratis medlemskaber, høje lønninger, god frokostaftale eller antal feriedage er i højsædet, vil derfor ikke blive godkendt af SDU.

Oplys præcis start- og slutdato på jeres materialer, så vi undgår at opbevarer materialer med billeder eller navne uden tilladelse.  

Materialerne sendes til denne adresse:
Syddansk Universitet 
SDU RIO
ATT: Line Korgh-Nielsen
Cortex Park 26
5230 Odense M

Som SDUs erhvervspartner kan du få indhold på vores infoskærme, som hænger flere steder på vores 5 campusser. 

Indholdet skal være studie- og/eller karriererelevant, og godkendes af os.  Indhold, hvor promovering af fx billige forsikringer, gratis medlemskaber, høje lønninger, god frokostaftale eller antal feriedage er i højsædet, vil derfor ikke blive godkendt af SDU.

I har et tidsrum på 20 sekunder til rådighed, og I kan selv vælge, om I vil have ét billede vist, maks tre billeder ligeligt fordelt i det angivne tidsrum, eller en video uden lyd.

For at få indhold på skærmene, skal I udarbejde et billede eller en video, som passer i nedenstående format:
Format: 1920 x 842 pixels
Billeder skal sendes enkeltvis og være i JPEG format og minimum 3 MB.
Video skal sendes i MPEG4 format, og være maks 20 sekunder lang.

Når materialet sendes til os, er det samtidig vigtigt, at I oplyser præcis start- og slutdato for, hvornår materialet skal være aktivt på skærmene.


Har du et stillingsopslag, der kunne være relevant for SDU-profiler, opret en virksomhedsprofil hos SDU Jobbank og slå din stilling op derigennem. 

Med en virksomhedsprofil kan I bl.a.:

Filtrere jeres kandidater:
Når I har oprettet en virksomhedsprofil på SDU Jobbank kan I indtaste de konkrete kvalifikationer, som I har til jeres kommende medarbejder og via datadrevet rekruttering kan I med det samme se hvor mange kandidater, der matcher jeres søgning og behov.

Målrette jeres kommunikation:
Med en direkte e-mail-kampagne kan I sikre at få jeres stillingsopslag til at lande i indbakken hos relevante kandidater og dermed øge kvaliteten af jeres ansøgere.

Bruge aktiv rekruttering med Graduateland LIVE:
En digital platform for dit employer brand. Med Graduateland LIVE kan I sortere og chatte med online kandidater i real-time. I kan starte video-samtaler, lige når det passer jer. I kan oprette LIVE sessions med specifikke temaer så som graduate-programmer, fuldtidsstillinger m.m. På denne måde kan I effektivt og nemt opbygge en talentbase til jeres virksomhed.

Der findes forskellige muligheder for at sammensætte en virksomhedsprofil som opfylder jeres behov. Som standard er det gratis at lave opslag og benytte sig af Graduateland LIVE. Men ønsker du at optimere din synlighed og kontakt med kandidater så er der mulighed for tilkøbsløsninger. Find muligheder og priser her.  

Har du brug for hjælp til jobbanken? 

Har du spørgsmål til, hvordan SDU Jobbank fungerer, hvordan du oprettet målrettede kampagner via jobbanken som kanal eller andet, så kontakt SDU Jobbbank via mail eller telefon: 50549929

Grundet Covid-19 og skærpede restriktioner er afholdelse af pitstops ikke muligt lige nu.

Et pitstop på SDU er en god måde at skabe bred synlighed iblandt vores studerende. I vil stå ved et cafebord i et krydsfelt på det campus I ønsker at afholde pitstop på, hvor de studerende kan komme i dialog med jer.

Meld ind i så god tid som muligt, men minimum 14 dage før. I er mange, som ønsker at have synlighed overfor vores studerende igennem brug af pitstops, og vi kan derfor ikke garantere, at der er frit på netop de dage, I ønsker. Er datoen ikke ledig, finder vi i fællesskab en anden dato. Pitstops bookes ved at skrive til os på mail.

Hvis pitstops aflyses efter at have været igennem arbejdsprocessen med planlægning og markedsføring, vil dette ikke blive erstattet.

Booking af pitstops:

 • Som partner indsender du:
  • Ønske om dato, tid og placering på SDU (oversigt over mulige placeringer).
  • Formål med pitstop: Hvad er jeres helt særlige fokus denne dag? Det kan f.eks. være CV/ansøgningstjek, vejen til jobbet, ledige stillinger, info om udlandsophold, osv. Mulighederne er mange. Men for at jeres pitstop giver værdi for både jer og vores studerende, beder vi jer om at zoome ind på ét tema, som skal være studie- og/eller karriererelevant.
  • Ved bekræftelse af booking vil du modtage information omkring yderligere proces for evt. markedsføring af jeres tilstedeværelse.
Vær opmærksom på at evt. forplejning skal bestilles igennem SDUs kantine, og er på egen regning. Vi er gerne behjælpelige med bestilling.

OBS! På dagen for jeres pitstop skal I afhente et gæstekort ved Bo Christensen fra Teknisk Service, inden I starter aktiviteten. Bo sidder i ResQue kontornummer Ø2-405-1
Det er et krav fra Teknisk Service, at alle som har fået godkendt deres tilstedeværelse på SDU via et pitstop, har et gæstekort på sig, imens aktiviteten finder sted.

Grundet Covid-19 og skærpede restriktioner skal aktiviteten lige nu løses online.

Med et Kom&Mød giver vi din virksomhed muligheden for at komme helt tæt på en specifik målgruppe, hvor vi i dialog med jer og fagmiljøet finder frem til den bedst mulige aktivitet. I et Kom&Mød er der derfor stor fokus på at tænke jer ind i de studerendes faglighed, så det igennem jeres tilstedeværelse bliver tydeligt for de studerende, hvordan deres profil kan være relevant i jeres virksomhed. Derudover bidrager I med konkret og relevant indhold i tråd med fagmiljøets ønsker og behov.

Private og offentlige organisationer med Kom&Mød i deres kontrakt, bedes tage direkte kontakt til Line Krogh-Nielsen for planlægning og koordinering. For optimal brug af Kom&Mød, skal dialogen gerne starte semestret før det givne Kom&Mød ønskes benyttet. 

 

Til jer som har opslag på sociale medier som en del af partnerskabet med SDU, har vi udarbejdet nogle retningslinjer, som skal følges. 
I bedes derfor læse dokumentet igennem og bruge det aktivt i samarbejdet i forhold til strategisk planlægning og udarbejdelse af indhold. Dokumentet er ligeledes vedlagt som bilag til din kontrakt med SDU.

Platformen for jeres opslag aftales på baggrund af formål, målgruppe, mm.
Ofte gøres der brug af Facebooksiden ’SDU Studiejob og Karriere’.

Formater på Facebook

Format på billede: 1200 x 900 pixels og minimum 3 MB
Format på billede til link: 1200 x 628 pixels og minimum 3 MB 

Grundet Covid-19 og skærpede restriktioner skal aktiviteten lige nu løses online.

Dette punkt er til dig som partner, der har arrangement(er) med i dit samarbejde med SDU RIO. 

Kort sagt står I som partner for at levere arrangementets indhold, og SDU RIO står for de praktiske foranstaltninger, såsom booking af lokale, markedsføring og evaluering. Vi har dog en stor interesse i at jeres arrangement bliver en succes, og har derfor følgende punkter, du som partner skal være opmærksom på, når vi sammen påbegynder planlægningen af det ønskede arrangement. 

Indledende bør du:

 • Kontakte den ansvarlige for partnerskaberne, Line Krogh-Nielsen for at igangsætte tanker og mulighed for samarbejder med fagmiljøerne. Husk du kan altid sparre med din partner hos SDU RIO, så tøv ikke med at tage kontakt til os! Her sikrer vi jeres arrangements relevans, samt definerer det rigtige set-up overfor den givne målgruppe.
  Vi anbefaler at de første tanker omkring arrangementet starter semesteret før selve afholdelsen, så det kan tænkes ind i SDUs årshjul, samt i den strategiske arrangementsplanlægning.
 • Gøre dig tanker om målgruppen (studie, semester mv.) for dit ønskede arrangement.
 • Gøre dig tanker om dit faglige/karriererelaterede formål med arrangementet. (Hvad skal de studerende have ud af at deltage i netop dette arrangement?). 
 • Overveje hvor mange studerende arrangementet maksimum og minimum kan bære. 
 • Finde ønskede datoer, tidsrum og varighed. Dette fastsætter vi dog endeligt i samarbejde.
 • Tænke over ønsker til arrangementets setup:
  • Workshop
  • Foredrag/oplæg
  • Debat
  • Andet?
 • Notere dig, om du har brug for noget teknisk i forbindelse med dit arrangement fx mikrofoner, skærm, særlige stik, et podie eller andet. 
 • Overvej, om I vil give deltagerne nogen former for forplejning (kaffe, kage, sandwich, vand eller andet). Dette skal bestilles gennem SDU’s kantine, og er du ikke tryg ved at bestille, hjælper vi gerne hermed. Forplejning er på egen regning. 

Inden arrangementet kan offentliggøres:
Inden arrangementet kan offentliggøres og gøres klar til tilmeldingerne, skal vi bruge følgende fra dig:

 • Arrangementstitel
 • Arrangementsbeskrivelse (så målrettet som muligt og gerne med en dagsorden/plan for arrangementet)
 • Billeder til markedsføringen af arrangementet (som SDU RIO står for), hvilket primært foregår på Facebook.
  • Format på billede: 1200 x 900 pixels og minimum 3 MB
   Format på billede til link: 1200 x 628 pixels og minimum 3 MB 
 • Evt. ønske til tekst til bl.a. Facebookopslag i forbindelse med markedsføringen af arrangementet, hvis I skulle have særlige ønsker hertil (se vores SoMe-retningslinjer for mere information
 • Ønsker til evalueringen af arrangementet, som sendes ud til alle tilmeldte. Vi sammensætter evalueringsskemaet fra SDU RIOs side, og sender det til godkendelse hos dig inden selve arrangementet afholdes.


Arrangementet er nu planlagt
Arrangementet er nu planlagt og markedsføringen er i gang. Fra SDU RIOs side trækker vi på vores kanaler og kontakter for at markedsføre arrangementet bedst muligt, men vil stærkt anbefale, at I ligeledes gør opmærksom på jeres tilstedeværelse på SDU på jeres egne kanaler.
 
Line holder jer løbende opdateret om, hvor mange tilmeldinger, der er.

På selve dagen

 • På selve dagen for arrangementet møder I os ved det aftalte lokale ca. 1-1½ time før arrangementsstart, hvor vi i fællesskab får alle de praktiske detaljer på plads (kan I ikke finde det, så ring på: 65 50 96 90).
 • Vi har en deltagerliste med og sørger for, at deltagerne bliver krydset af, så vi ved, hvor mange der deltog ud af de tilmeldte. Hvis der efterfølgende skal sendes slides og/eller materialer ud til deltagerne, er vi ligeså behjælpelige hermed, hvorfor registreringslisten er vigtig.
 • Vi byder velkommen på vegne af SDU RIO, hvorfra I styrer arrangementet som planlagt. Vi er tilstede under hele/det meste af arrangementet. 
 • I forbindelse med arrangementet bliver der sendt et evalueringsskema ud til deltagerne. I vil efterfølgende modtage en rapport fra os, som samler de studerendes besvarelser.
   
 

Som SDUs erhvervspartner er der mulighed for at blive inviteret til karrierearrangementer på SDU, hvor I kan møde potentielle kommende medarbejdere.

Til nogle af disse arrangementer, kan der være mulighed for at have en roll-up præsenteret. Hvis der er mulighed for det, vil du blive orienteret herom inden arrangementet.

Produceres på SDU

Grundet brandmyndighedernes retningslinjer er det et krav, at alle roll-ups der bruges til karrierearrangementer på SDU, er produceret på SDU. 
Proceduren omkring produktionen af roll-ups kan variere fra arrangement til arrangement, men I kan forvente at blive orienteret omkring praktiske detaljer inden deltagelse.

Vi vil i god tid inden arrangementet bede om at få tilsendt en pdf-fil med det ønskede indhold til roll-up, hvorefter vi sørger for at få den trykt samt at have den klar på dagen for arrangementet.

Mål og formater

Format: 85 x 220 cm - hvoraf de nederste 20 cm vil være gemt væk i kassetten. Billeder skal være minimum 3 MB. 
Pris: 315 kr. + moms 
 

Find en vejledning  her

SDU årshjul 2020

Få et overblik over store arrangementer hos SDU RIO og på SDU generelt, samt et overblik over de studerendes årshjul. Skulle du have spørgsmål til nogle af arrangementerne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Farvekoder for arrangementer:

 • Mørk rød: Karrierearrangementer
 • Pink: Sociale arrangementer 
 • Lyserød: Ferie, eksamen osv. 
Problemer med at se plandiscen? Klik her

Sidst opdateret: 23.02.2021