KOMPAS arbejder med forretningsområderne

Kort om projektet:

KOMPAS er et projekt for små og mellemstore virksomheder.

Som deltager i KOMPAS har din virksomhed mulighed for at bringe kompetencer og ny viden ind i organisationen i samarbejde med SDU.

KOMPAS tilbyder din virksomhed en række kompetenceudviklende aktiviteter, og der fokuseres på tilførsel af ny viden og akademisk arbejdskraft fx.  gennem ansættelse af en højtuddannet kandidat eller ErhvervsPhd eller ved deltagelse i kompetenceudviklende aktiviteter.

Kort om de tre forretningsområder:

Sundheds- og velfærdsinnovation:

Sundheds- og velfærdsinnovation er en betegnelse, der dækker over teknologier, services og løsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet og samtidig skabe øget vækst i private virksomheder samt øget effektivitet og kvalitet.

Velfærdsområdet defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i velfærdsteknologier og velfærdsservices i tilknytning til sygehusbyggerier, forebyggelse, herunder fødevarer og ernæring, øget egenomsorg, pleje samt sygdomsbehandling.

Oplevelseserhverv:

Oplevelseserhverv er et fællesnavn for erhverv, der arbejder med oplevelser i deres forretning. Der er bl.a. fokus på:

Turisme
Inden for ferie- og erhvervsturisme, der arbejder med overnatning, transport, rejse- og turistservice, restauration og oplevelsestilbud.

Design og kreative erhverv
Virksomheder, der anvender design strategisk til at styrke innovations- og konkurrenceevnen, samt kreative erhverv, herunder virksomheder der udbyder designkompetencer.

Fødevarer
Erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt.

Arbejdet med oplevelser er således ikke kun forbeholdt de kreative brancher og turismeindustrien. Forbrugernes krav til de produkter de køber, handler ofte lige så meget om oplevelser og værdier som om pris og kvalitet.

Når man taler om oplevelsesbaseret forretningsudvikling taler man derfor om, at virksomheder kan udnytte oplevelser strategisk gennem bl.a. reklame, design og indholdsproduktion.

Bæredygtig Energi:

Syddanmark har en styrkeposition inden for energiområdet med mange arbejdspladser inden for energieffektive teknologier og med fortsat potentiale for vækst.

Under betegnelsen Bæredygtig Energi er der fokus på:

Energieffektive teknologier
Virksomheder der arbejder med teknologier, viden og komponenter, der kan medføre en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer.

Offshore
Virksomheder der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi.

Kontakt:

Ønsker du at vide mere om projekt KOMPAS og dine muligheder så kontakt:
Susan Henriksen
Tlf: 6550 2970
E-mail: suhe@sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies