Menu

SDU leverer viden på Folkemødet

Hvert år valfarter politikere, meningsdannere, interesseorganisationer og eksperter til Bornholm for at diskutere aktuel politik og fremtidsvisioner. Folkemødet på Bornholm har været en succes fra begyndelsen.

SDU stiller naturligvis også op med et stærkt felt af forskere, der kan komme med ekspertviden og vinkler på de samfundsrelevante emner.

Klar til debat

I år har omkring 23 udvalgte forskere givet tilsagn om at stille op til debatter inden for deres fagområder.

Rektor Henrik Dam og prorektor Bjarne Graabech Sørensen er ligeledes til stede på folkemødet og deltager gerne i generelle uddannelsespolitiske debatter om det aktuelle uddannelseslandskab, fremtidens uddannelser, kvalitetskrav mv.

Læs om de 23 forskere

Samfund og medier
Sundhed og teknologi
Miljø
Droner

Book en forsker

Hvis du gerne vil have en af SDU’s forskere med i en debat eller et andet arrangement på folkemødet, kan du kontakte fuldmægtig i Rektorsekretariatet, Lasse Mortensen på 65 50 48 50, mobil 93 50 73 00 eller lasmo@sdu.dk.

Det er også muligt at flyve med droner, høre mere om fremtidens innovative hospital og møde op til en gang morgengymnastik med SDU-forskere. Læs mere om aktiviteterne.

(Foto: Joshua Tree Photography)

Samfund og medier

Se forskere, som beskæftiger sig med samfund, medier, mennesker og politik.

Find en forsker

Sundhed og teknologi

Se forskere, som beskæftiger sig med ulighed i sundhed, fodbold, active living samt data og teknologi i sundhedssektoren.

Find en forsker

Miljø

Se forskere, som beskæftiger sig med kemikalier og hormonforstyrrende stoffer i naturen samt bæredygtig energi i biogasanlæg.

Find en forsker

Droner

Se forskere, som beskæftiger sig med droner og de måder, vi kan bruge dem på samt den måde, vi opfatter droner.

Find en forsker

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies