Få styr på de nye, skrappe EU-krav til persondata inden maj 2018

 Er I klar? Alle virksomheder og myndigheder skal i løbet af 2017 og frem til maj 2018 skabe sig en oversigt over alle de personoplysninger, der er i organisationen.

Derudover skal de udarbejde en oversigt over disse og angive de regler, der begrunder, at de har dataene.

Mange vil også skulle udarbejde nye standarder til samtykke og til information til de registrerede, handleplaner i tilfælde af sikkerhedsbrud mv.

Indgå en aftale med en jurastuderende

SDU's Juridiske Institut kan tilbyde hjælp og vejledning. 

Fra september eller oktober 2017 kan I få en jurastuderende ud i jeres organisation med den viden om databeskyttelsesforordningens regler, som I mangler for at tilpasse organisationen til de nye regler – i alle afdelinger og kroge.

De studerende kan bistå med at kortlægge organisationens persondatabehandling og beskrive de regler, der skal overholdes i alle de kortlagte led.

De kan også hjælpe jer med oplæg til nye standarder, der er tilpasset de kommende regler. 

Kontakt os

Kom i kontakt med en SDU-jurastuderende om projektforløb i din organisation. 

Få hjælp af en jurastuderende

Få mere information om muligheden for at få en jurastuderende ind i din virksomhed. Så kan du sikre et godt forløb i forbindelse med at nye regler træder i kraft i maj 2018.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies