For partnere

Synlighed på SDU

I et partnerskab med SDU RIO er der forskellige muligheder for kommunikation og mødet med de studerende på SDU.  For at gøre det nemt og overskueligt for dig som partner, har vi derfor lavet nedenstående oversigt over de retningslinjer, vi beder jer følge.

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte os via mail.

Retningslinjer og formater

Sociale medier

Til jer som har opslag på sociale medier som en del af partnerskabet med SDU, har vi udarbejdet nogle retningslinjer, som skal følges. 
I bedes derfor læse dokumentet igennem og bruge det aktivt i samarbejdet i forhold til strategisk planlægning og udarbejdelse af indhold.

Formater
Facebook
Når vi laver opslag på Facebook overfor studerende, vil der være tale om et opslag på en af vores Facebookplatforme.

Format på billede: 1200 x 900 pixels og minimum 3 MB
Format på billede til link: 1200 x 628 pixels og minimum 3 MB 


Infoskærme
Som SDUs erhvervspartner kan du få indhold på vores infoskærme, som hænger flere steder på vores 5 campusser. 
Indholdet skal være studie- og/eller karriererelevant, og godkendes af os.  Indhold, hvor promovering af fx billige forsikringer, gratis medlemskaber, høje lønninger, god frokostaftale eller antal feriedage er i højsædet, vil derfor ikke blive godkendt af SDU.

I har et tidsrum på 20 sekunder til rådighed, og I kan selv vælge, om I vil have det samme billede vist eller som alternativ få vist maks tre billeder ligeligt fordelt i det angivne tidsrum.

For at få indhold på skærmene, skal I udarbejde et billede eller en video, som passer i nedenstående format:
Format: 1920 x 842 pixels
Billeder skal sendes enkeltvis og være i JPEG format og minimum 3 MB.
Video skal sendes i MPEG4 format, og være maks 20 sekunder lang.

Når materialet sendes til os, er det samtidig vigtigt, at I oplyser præcis start- og slutdato for, hvornår materialet skal være aktivt
Roll-ups
Som SDUs erhvervspartner er der mulighed for at blive inviteret til vores karrierearrangementer, hvor I kan møde potentielle kommende medarbejdere.

For at skabe synlighed til disse karrieremesser, er det muligt at have roll-ups stående. 

Produceres på SDU
Grundet brandmyndighedernes retningslinjer er det et krav, at alle roll-ups der bruges til karrierearrangementerne, er produceret på SDU.

Vi vil i god tid inden arrangementet bede om at få tilsendt en pdf-fil med det ønskede indhold til roll-up, hvorefter vi sørger for at få den trykt samt at have den klar på dagen for arrangementet.

Mål og formater
Format: 85 x 220 cm - hvoraf de nederste 20 cm vil være gemt væk i kassetten. Billeder skal være minimum 3 MB.
Pris: 315 kr. + moms, som betales til SDU RIO.


Pdf-filen sendes til den arrangementsansvarlige.
Direct mail

Har I direct mail som en del af jeres partnerskab, vil mailen blive sendt ud med SDU RIO som afsender. Indholdet til mailen skal vi dog modtage fra jer.

Meld ind i så god tid som muligt, men minimum en måned før. 

Hvad har vi brug for at modtage fra dig?
Senest 14 dage inden datoen for mailens afsendelse har vi brug for at modtage følgende:

 • Den afgrænsede målgruppe af SDU studerende, som mailen skal sendes til
 • Et bud på mailens fulde tekst
  • Vi vil læse teksten igennem og komme med eventuelle rettelser, hvis nødvendigt
  • Husk at det jf. GDPR skal være tydeligt, allerede i overskriften, hvorfor mailen er relevant for modtageren
  • Mailens indhold skal være studie- og/eller karriererelevant, må ikke gå i strid med markedsføringsloven eller indeholde salgs- og markedsføringsmateriale
 • Et sigende og fængende billede til mailens topbanner (se næste punkt for format) 

Men hvordan ser en typisk direct mail ud?
Vi har hos SDU RIO en fast mailskabelon, som vi benytter i forbindelse med opsættelsen af jeres direct mail. Vi har derfor udarbejdet et eksempel til jer, hvor I finder vores anbefaling til opsætning med overskrift, underoverskrift, prosatekst, links og billeder.

Se et eksempel her.

Virksomhedssite på mitsdu.dk
Har I "virksomhedssite" som en del af jeres partnerskab, findes det her: mitsdu.dk/network

Det er fælles for alle basispartnere, at logoerne på siden henviser til en hjemmeside efter partnernes eget ønske.

Premium- og plus-partnere har derudover en virksomhedssite på en underside på mitsdu.dk, hvori der findes et link til en hjemmeside efter parternes eget ønske.

Vi skaber siden for jer
- Undersiden bliver sat op af SDU RIO, hvor du som partner sender alt indhold (billeder og tekst) til os, hvilket vi gennemlæser og godkender inden opsætning.
- Indhold til virksomhedssitet skal være studie- og/eller karriererelevant. Vi kigger materialet igennem, inden det sættes op, og tillader os retten til at sende tilbage, hvis det ikke er i tråd med retningslinjerne.

Anbefalinger til tekst
- Ønskes det at henvende sig både danske og internationale studerende, anbefaler vi, at I sender en tekst på både dansk og engelsk, således at siden er tilgængelig på begge sprog.
- Gør gerne teksten så målrettet som muligt. Fortæl hvorfor I er interesseret i studerende på SDU, og gerne hvornår man kan møde jer på universitetet.

Billedformater til virksomhedssite
- Topbanner: 770 x 330 pixels
- Billede i tekst: 540 x 300 pixels
Ønsker I at have flere billeder ved siden af hinanden, anbefaler vi størrelsen: 109 x 109 pixels

Formater på logo
Som partner får du virksomhedens logo på vores hjemmeside mitsdu.dk/network. 
For at sikre den bedste kvalitet, skal billedet være minimum 3 MB i et af følgende formater: psd., ia. eller InDesign.
Kom&Mød for a-kasser og fagforeninger

Kom&Mød for a-kasser og fagforeninger

Med et Kom&Mød har I chancen for at få en uformel kontakt med en mere specifik gruppe af studerende. Denne mulighed er derfor ideel, hvis I ønsker en mere målrettet synlighed på campus.

På baggrund af den ønskede målgruppe, vil I have en stand i nærheden af, hvor målgruppen har undervisning. Derudover vil vi fra SDU RIOs side gå i dialog med den pågældende underviser, og forsøge at give jer adgang til et kort oplæg inden undervisningens start. Dette er dog op til den enkelte underviser, og kræver ofte at man er særligt tydelig i sin tilstedeværelses relevans for den pågældende gruppe af studerende.
Jeres stand vil være i samme tidsrum, som målgruppen har undervisning.

Planlægning af Kom&Mød:

Planlægning af et Kom&Mød kræver en højere grad af koordinering, og er derfor mere tidskrævende end et pitstop. Det er derfor vigtigt at melde ind i god tid - minimum en måned inden ønskede afholdelse, men også meget gerne før, så underviser har en chance for at tænke jer ind i undervisningen. 
Hvis Kom&Mød aflyses efter at have været igennem arbejdsprocessen med planlægning og koordinering med underviser og teknisk service, vil dette ikke blive erstattet.
Bemærk at alle Kom&Mød skal benyttes inden for det givne kontraktår.

Processen for booking af Kom&Mød

Kom&Mød bookes ved at skrive til os på mail.

 • I indsender en ønsket målgruppe, samt formålet med jeres tilstedeværelse. Da et Kom&Mød er forbundet til undervisningen, skal målgruppen være specifik, og formålet med ens tilstedeværelse være særligt relevant for den givne målgruppe. Det er vigtigt at jeres tilstedeværelse er understøttende for fagområdet, og ikke ses som ren markedsføring.
 • Vi finder ud af hvor og hvornår den pågældende målgruppe har undervisning, og går i dialog med underviseren.
 • Mulige datoer meldes tilbage til jer, og der fastlægges en dato. 
 • I vil modtage en mail fra os med praktiske oplysninger omkring dagen: hermed den aftalte dato og tidspunkt, om underviseren har godkendt et kort oplæg fra jer inden undervisningens start, samt jeres placering på campus på dagen.
 • Forplejning: Vi bestiller to kander kaffe på vores regning, og ønskes der mere end dette, vil det være på egen regning. Vi hjælper dog gerne med bestilling heraf ved behov. Al forplejning skal bestilles igennem SDUs kantine.

 • På dagen: 
  • Alle med synlighedsaktiviteter på SDU skal bære et synligt gæstekort. Inden opsætning af standen bedes I derfor afhente et gæstekort ved Bo Christensen fra Teknisk Service. Bo sidder i ResQ kontornummer Ø2-407C-1.
  • Ved afhentning af gæstekort bedes I ligeledes medtage cafébord til standen.
  • Både gæstekort og cafébord skal leveres tilbage til Teknisk Service efter afholdt Kom&Mød.
Oversigt over mulige placeringer: 
 
Kom&Mød for private og offentlige organisationer

Kom&Mød for private og offentlige organisationer

Med et Kom&Mød giver vi dig muligheden for at komme helt tæt på en specifik målgruppe, hvor vi i dialog med jer og fagmiljøet finder frem til den bedst mulige aktivitet. I et Kom&Mød er der derfor stor fokus på at tænke jer ind i de studerendes faglighed, så det igennem jeres tilstedeværelse bliver tydeligt for de studerende, hvordan deres profil kan være relevant i jeres virksomhed. Derudover bidrager I med konkret og relevant indhold i tråd med fagmiljøets ønsker og behov.

Private og offentlige organisationer med Kom&Mød i deres kontrakt, bedes tage direkte kontakt til Line Krogh-Nielsen for planlægning og koordinering. For optimal brug af Kom&Mød, skal dialogen gerne starte semestret før det givne Kom&Mød ønskes benyttet.

Oversigt over mulige placeringer: 

 
Pitstop

Pitstops
Et pitstop på SDU er en god måde at skabe bred synlighed iblandt vores studerende. I vil stå ved et cafebord i et krydsfelt på det campus I ønsker at afholde pitstop på, hvor de studerende kan komme i dialog med jer.

Meld ind i så god tid som muligt, men minimum 14 dage før. I er mange, som ønsker at have synlighed overfor vores studerende igennem brug af pitstops, og vi kan derfor ikke garantere, at der er frit på netop de dage, I ønsker. Er datoen ikke ledig, finder vi i fællesskab en anden dato. Pitstops bookes ved at skrive til os på mail.

Hvis pitstops aflyses efter at have været igennem arbejdsprocessen med planlægning og markedsføring, vil dette ikke blive erstattet.

Inkludér følgende elementer i mailen når I booker:

 • Ønske om dato, tid og placering på SDU.
 • Formål med pistop: Hvad er jeres helt særlige fokus denne dag? Det kan f.eks. være CV/ansøgningstjek, vejen til jobbet, ledige stillinger, info om udlandsophold, osv. Mulighederne er mange. Men for at opslaget giver værdi for både jer og vores studerende, beder vi jer om at zoome ind på ét tema for hvert pitstop.

Vær opmærksom på at evt. forplejning skal bestilles igennem SDUs kantine, og er på egen regning. Vi er gerne behjælpelige med bestilling.

OBS! På dagen for jeres pitstop skal I afhente et gæstekort ved Bo Christensen fra Teknisk Service, inden I starter aktiviteten. Bo sidder i RQue kontornummer Ø2-405-1

Det er et krav fra Teknisk Service, at alle som har fået godkendt deres tilstedeværelse på SDU via et pitstop, har et gæstekort på sig, imens aktiviteten finder sted.

Oversigt over mulige placeringer: 

Trykte materialer

Du får som erhvervspartner hos SDU RIO muligheden for at få jeres trykte materialer op på vores materialevægge i Odense, Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Husk korrekte mål for bedste præsentation
For den bedste præsentation af jeres materialer, skal de passe til målene på hylderne i vores materialevæg.
Mål på hylderne: 24,5 cm brede og 31,5 cm høje.

Der findes derudover opslagstavler på campus som kan benyttes.
Mål for plakater: 50 x 70 cm

Deadline for modtagelse af materialer
Alle trykte materialer skal være os i hænde senest: onsdag i uge 4 og/eller onsdag i uge 34.

Laver I løbende ændringer i jeres materialer (for eksempel sæsonændringer), er I naturligvis velkommen til at sende det opdaterede materiale uden for ovenstående frister.

OBS: Trykte materialer skal være studie - og karriererelevant for de studerende. Materiale, hvor promovering af fx billige forsikringer, gratis medlemskaber, høje lønninger, god frokostaftale eller antal feriedage er i højsædet, vil derfor ikke blive godkendt af SDU.

Oplys præcis start- og slutdato på jeres materialer, så vi undgår at opbevarer materialer med billeder eller navne uden tilladelse.  

Materialerne sendes til denne adresse:
Syddansk Universitet 
SDU RIO
ATT: Jibril Husseen
Cortex Park 26
5230 Odense M

SDU Jobbank

Har du et stillingsopslag, der kunne være relevant for SDU-profiler, opret en virksomhedsprofil hos SDU Jobbank og slå din stilling op derigennem. 

Med en virksomhedsprofil kan I bl.a.:

Filtrere jeres kandidater:
Når I har oprettet en virksomhedsprofil på SDU Jobbank kan I indtaste de konkrete kvalifikationer, som I har til jeres kommende medarbejder og via datadrevet rekruttering kan I med det samme kan se hvor mange kandidater, der matcher jeres søgning og behov.

Målrette jeres kommunikation:
Med en direkte e-mail-kampagne kan I sikre at få jeres stillingsopslag til at lande i indbakken hos relevante kandidater og dermed øge kvaliteten af jeres ansøgere.

Bruge aktiv rekruttering med Graduateland LIVE:
En digital platform for dit employer brand. Med Graduateland LIVE kan I sortere og chatte med online kandidater i real-time. I kan starte video-samtaler, lige når det passer jer. I kan oprette LIVE sessions med specifikke temaer så som graduate-programmer, fuldtidsstillinger m.m. På denne måde kan I effektivt og nemt opbygge en talentbase til jeres virksomhed.

Har du brug for hjælp til jobbanken? 

Har du spørgsmål til, hvordan SDU Jobbank fungerer, hvordan du oprettet målrettede kampagner via jobbanken som kanal eller andet, så kontakt SDU Jobbbank via mail eller telefon: 50549929

Eget arrangement på SDU

Dette punkt er til dig som partner, der har arrangement(er) med i dit samarbejde med SDU RIO. 

Kort sagt står I som partner for at levere arrangementets indhold, og SDU RIO står for de praktiske foranstaltninger, såsom booking af lokale, markedsføring og evaluering. Vi har dog en stor interesse i at jeres arrangement bliver en succes, og har derfor følgende punkter, du som partner skal være opmærksom på, når vi sammen påbegynder planlægningen af det ønskede arrangement. 

Indledende bør du:

 • Kontakte den ansvarlige for partnerskaberne, Line Krogh-Nielsen for at igangsætte tanker og mulighed for samarbejder med fagmiljøerne. Husk du kan altid sparre med din partner hos SDU RIO, så tøv ikke med at tage kontakt til os! Her sikrer vi jeres arrangements relevans, samt definerer det rigtige set-up overfor den givne målgruppe.
  Vi anbefaler at de første tanker omkring arrangementet starter semesteret før selve afholdelsen, så det kan tænkes ind i SDUs årshjul, samt i den strategiske arrangementsplanlægning.
 • Gøre dig tanker om målgruppen (studie, semester mv.) for dit ønskede arrangement.
 • Gøre dig tanker om dit faglige/karriererelaterede formål med arrangementet (hvad skal de studerende have af at deltage i netop dette arrangement?). 
 • Overveje hvor mange studerende, arrangementet maksimum kan bære og minimum for aflysning. 
 • Finde ønskede datoer, tidsrum og varighed. Dette fastsætter vi dog endeligt i samarbejde med de(t) relevante fagmiljø(er).
 • Tænke over ønsker til arrangementets setup:
  • Workshop
  • Foredrag
  • Forelæsning
  • Debat
  • Andet?
 • Notere dig, om du har brug for noget teknisk i forbindelse med dit arrangement fx mikrofoner, skærm, særlige stik, et podie eller andet. 
 • Overvej, om I vil give deltagerne nogen former for forplejning (kaffe, kage, sandwich, vand eller andet). Dette skal bestilles gennem SDU’s kantine, og er du ikke tryg ved at bestille, hjælper vi gerne hermed. Forplejning er dog på egen regning. 

Inden arrangementet kan offentliggøres:
Inden arrangementet kan offentliggøres og gøres klar til tilmeldingerne, skal vi bruge følgende fra dig:

 • Arrangementstitel
 • Arrangementsbeskrivelse (så målrettet som muligt og gerne med en dagsorden/plan for arrangementet)
 • Billeder til markedsføringen af arrangementet (som SDU RIO står for)
 • Evt. ønske til tekst til bl.a. Facebookopslag i forbindelse med markedsføringen af arrangementet, hvis I skulle have særlige ønsker hertil (se vores SoMe-retningslinjer for mere information
 • Ønsker til evalueringen af arrangementet, som sendes ud til alle tilmeldte. Vi sammensætter evalueringsskemaet fra SDU RIOs side, og sender det til godkendelse hos dig inden selve arrangementet afholdes.

Ekstra markedsføring
Har du direct mail tilknyttet dit partnerskab, kan du overveje, om du vil bruge den i forbindelse med markedsføringen af arrangementet. Ønsker du at bruge din direct mail, vil vi bede dig læse nærmere om formater og retningslinjer under fanen ’Direct mail’ på denne side.

Arrangementet er nu planlagt
Arrangementet er nu planlagt og markedsføringen er i gang. Fra SDU RIOs side trækker vi på vores kanaler og kontakter for at markedsføre arrangementet bedst muligt, men vil stærkt anbefale, at I ligeledes gør opmærksom på jeres tilstedeværelse på SDU på jeres egne kanaler.
 
Line holder jer løbende opdateret om, hvor mange tilmeldinger, der er.

På selve dagen

 • På selve dagen for arrangementet møder I Line ved det aftalte lokale ca. 1-1½ time før arrangementsstart, hvor vi i fællesskab får alle de praktiske detaljer på plads (kan I ikke finde det, så ring på: 65 50 96 90).
 • Line har en deltagerliste med og sørger for, at deltagerne bliver krydset af, så vi ved, hvor mange der deltog ud af de tilmeldte. Hvis der efterfølgende skal sendes slides og/eller materialer ud til deltagerne, er vi ligeså behjælpelige hermed, hvorfor registreringslisten er vigtig.
 • Line byder velkommen på vegne af SDU RIO, hvorfra I styrer arrangementet som planlagt. Line er tilstede under hele/det meste af arrangementet, så er der noget, tager I fat i hende. 
 • I forbindelse med arrangementet bliver der sendt et evalueringsskema ud til deltagerne. I vil efterfølgende modtage en rapport fra os, som samler de studerendes besvarelser.
   
 

SDU årshjul 2020

Få et overblik over store arrangementer hos SDU RIO og på SDU generelt, samt et overblik over de studerendes årshjul. 

Farvekoder for arrangementer:

 • Mørk rød: Karrierearrangementer
 • Pink: Sociale arrangementer 
 • Lyserød: Ferie, eksamen osv. 
Problemer med at se plandiscen? Klik her