Skip to main content

Studiestatistisk information (Whitebook)

SDU´s database over studiestatistik

Whitebook er SDU`s database relateret til uddannelseskvalitet og statistik om de studerende på SDU. Databasen består af flere applikationer fordelt på temaer, hvoraf Statistisk Årbog er offentligt tilgængelig og de resterende kun for ansatte.  

 

Offentlig statistik - Statistisk Årbog

Applikationen viser de officielle tal om SDU. Informationerne opdateres én gang årligt (i oktober), og kan derefter sammenlignes med tidligere år. Du kan blandt andet se årets søgning, optag, studenterbestand, dimittender, karakterer, STÅ mm. Information om nævnte områder kan blandt andet ses fordelt på Campus, Fakultet, Uddannelse mv.. I tillæg er det også her, du finder information om personale, bygninger og regnskab. 

Whitebook for ansatte
Som ansat på SDU har du flere muligheder for at foretage dine egne analyser. Whitebook består af over 20 applikationer, hvoraf nogle er tilgængelige for alle medarbejdere, mens andre kræver særlig godkendelse. Du kommer videre på SDUnet, hvor du kan finde mere om nøgletal, studieforløb, ansøgning og optag, studieundersøgelser samt administration. Her kan du også se nyheder og mere om hjælp til Whitebook.

Kontakt - vi hjælper med studiestatistikken
Forespørgsler sendes til: whitebook@sdu.dk.

Mere om afdelingen: Strategi & Kommunikation 

Andre kilder til SDU-statistik: SDU Analytics 

Offentlig statistik

Årlig opgjort statistik for SDU - studerende, ansatte og regnskab

Statistisk Årbog

Whitebook for ansatte

Adgangsportal til alle Whitebookapplikationer

Whitebook på SDUNET