Skip to main content

Whitebook

Whitebook er tiltænkt understøttelse af SDU’s uddannelseskvalitet samt den løbende forretningsudvikling af SDU’s uddannelser. Således består Whitebook af opgørelser om SDUs studerende og SDUs uddannelser, som præsenteres i forskellige analytiske applikationer.

Whitebook er til rådighed for SDU’s ansatte, når de er logget ind på SDU’s netværk (hjemmefra forudsættes opkobling via VPN).

Mere end SDU’s egne systemdata

Foruden Whitebook udarbejder SDU Analytics en række yderligere analytiske applikationer i relation til uddannelsesområdet, fx benchmark af de danske universiteter og status på international ranglister m.v.

Samlet set findes al decision intelligence for SDU’s ansatte på analyser.sdu.dk

Statistisk Årbog

Statistisk Årbog stiller de almindelige offentlige tilgængelige oplysninger til rådighed, desuden kan offentligheden søge adgang til interne informationer via aktindsigt.

Statistisk Årbog findes på HER.

Aktindsigt

Aktindsigt om interne informationer kan offentligheden søge via SDU’s juridiske kontor.

Eksterne relevante data

Øvrige interessante datakilder er samlet på analyser.sdu.dk

Kontakt SDU Analytics

Ønsker, hjælp og spørgsmål til uddannelsesdata samt studiestatistik sendes til whitebook@sdu.dk
Alle andre spørgsmål, eksempelvis ønsker til oplæg, mødedeltagelser m.v. sendes til sduanalytics@sdu.dk
Læs mere om SDU Analytics.

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 04.11.2021