Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

De studerende på SDU skal opleve en god studiestart, undervisning af høj pædagogisk og forskningsmæssig kvalitet, et godt studiemiljø og at uddannelserne ruster dem til arbejdslivet efter studiet. Derfor arbejder vi systematisk og målrettet med at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. 
På disse sider kan du læse om, hvordan vi gør det.

SDU er institutionsakkrediteret

På SDU foregår arbejdet med uddannelseskvalitet inden for rammerne af vores kvalitetssystem.  Det betyder, at arbejdet med uddannelseskvalitet er forankret på alle ledelsesniveauer, at vi har konkrete mål for og krav til, hvordan der skabes uddannelseskvalitet, og at der sker en systematisk opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet.

SDU blev i 2014 som en af de første videregående uddannelsesinstitutioner institutionsakkrediteret. Dermed har Danmarks Akkrediteringsråd vurderet, at SDU’s kvalitetssystem samlet set er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle kvaliteten og relevansen af vores uddannelser.

På denne hjemmeside

På denne del af SDU's hjemmeside kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med at skabe uddannelseskvalitet. Derudover kan du finde statistik, undersøgelser og analyser, der anvendes i arbejdet med uddannelseskvalitet.

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med uddannelseskvalitet, som ikke besvares på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

Kvalitetspolitik

Her finder du: Politik for uddannelseskvalitet - Principper for uddannelseskvalitet - Udmøntningsnotater

Kvalitetspolitikken

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies