Programerklæring

Vores verdensmål

Det er vores mål, at SDU arbejder ambitiøst og helhjertet med alle FN’s 17 verdensmål og at det præger hele universitetet.

Baggrund

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016, og indtil 2030 skal de fremme en bæredygtig udvikling i såvel et globalt perspektiv som i de enkelte lande.

Verdensmålene - de såkaldte Sustainable Development Goals (SDGs) - udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, etablere anstændige jobs og bremse klimaforandringerne. Samlet skal de sørge for en mere bæredygtig økonomisk vækst i verden. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Arbejde med alle 17 verdensmål

Med udgangspunkt i den frie, uafhængige og kritiske forskning og uddannelse vil SDU arbejde med alle FN’s 17 verdensmål. Det besluttede SDU’s bestyrelse den 17. juni 2019. Mange offentlige og private virksomheder og organisationer, herunder universiteter, arbejder allerede med verdensmålene.

Det er vores mål, at SDU arbejder ambitiøst og helhjertet med FN’s verdensmål for bæredygtighed, og at det præger hele SDU i relation til vores forskning, undervisning, eksterne samarbejde, administration, bygninger, adfærd, mv.

Der er ikke kun tale om et projekt eller en strategi. Det er en grundlæggende transformation af SDU, der skal slå igennem i strategi og drift, i stort og småt og i alle beslutninger.

På SDU ønsker vi at arbejde med alle FN’s 17 verdensmål og ikke kun nogle få udvalgte. Dette skyldes, at fokus på enkelte mål kan føre til forsimplede løsningsforslag, der forværrer forhold, der adresseres i nogle af de øvrige verdensmål. Udfordringen består netop i at finde helhedsorienterede løsninger. Social, økonomisk og miljømæssig udvikling, klima, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. SDU vil involvere, engagere og mobilisere hele universitetet i dette vigtige arbejde.

Der er seks årsager til, at vi mener, SDU bør gøre arbejdet med FN’s verdensmål til et centralt omdrejningspunkt for vort virke som universitet:

  1. Vi skal bidrage til at løse verdens udfordringer med bæredygtig udvikling med udgangspunkt i den frie, uafhængige og kritiske forskning og uddannelse
  2. FN’s verdensmål kræver innovative løsninger på tværs af fag, sektorer og grænser – det kan SDU bidrage med
  3. SDU’s ansatte, studerende og samarbejdspartnere har øget interesse for FN’s verdensmål
  4. Fokus på verdensmålene ligger i naturlig og logisk forlængelse af SDU’s grundfortælling
  5. Et overordnet fokus på verdensmålene vil give SDU en stærk position nationalt og internationalt
  6. SDU har en høj grad af agilitet  

SDU’s eksisterende strategiske grundfortælling skærpes frem mod 2030 med fokus på, hvordan der bidrages til verdens bæredygtige udvikling. Grundfortællingen er en optik gennem hvilken, SDU driver universitetet samt prioriterer og investerer i forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies