Skip to main content

Velfærdsrobotter

Projektets formål/vision

Målet for projektet er skabe et solidt fundament for en bred vifte af fremtidige projekter. Det skal ske ved at identificere en række use cases. Disse use cases skal vise, hvor robotter med fordel kan anvendes i sundhedsvæsenet og hvilke robotløsninger, der er behov for i den pågældende situation.

For at kunne identificere disse use cases er det nødvendigt at inddrage en bred vifte af kompetencer fra sundhedsvæsenet, robotteknologien, økonomi og etik – alle kompetencer, som er at finde på SDU. Ud fra observationer af processer og arbejdsgange ved OUH og interviews af hospitalets personale, udarbejdes use cases med udgangspunkt i de enkelte processer og de aktører, der indgår i dem.  Derefter ser man på de enkelte processers forretningspotentiale, tekniske udfordringer og potentielle risici i forhold til udvikling af robot applikationer. Her inddrages også etiske spørgsmål, medicinske standarder der skal overholdes og andre relevante forhold.

Projektets outcome

  • Et katalog over use cases der beskriver processer ved OUH, hvor robotapplikationer kan være særlig værdifuldt og gennemførlig.
  • Et væsentligt bidrag til Odenses blomstrende klynge for robotteknologi ved at synliggøre potentielle udviklingsmuligheder, der fører til innovative løsninger til markedet i samarbejde med SDU.
  • Et styrket tværgående samarbejde på tværs af SDU og OUH om velfærdsrobotter.

Kontakt

 Arbejdspakkeleder: Leon Bodenhagen, adjunkt, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Projektpartnere

Norbert Krüger, Professor, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Henrik Gaunsbæk, Innovation konsultant, Centre for Innovative Medical Technology, OUH

Kerstin Fischer, Professor MSO, Institut for Design & Kommunikation

Poramate Manoonpong, Lektor, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Sidst opdateret: 20.09.2018