Skip to main content

ROPCA Ultrasound

Baggrund

De danske hospitaler oplever øget pres på økonomi og ressource udover øgede forventninger til kvaliteten af pleje og effektiv drift. Tværfaglig forskning og samarbejde er afgørende for at identificere og gennemføre et alternativt behandlingsforløb, som kan lette trykket på vores hospitaler og øge kvaliteten af behandlingen.

Projektets formål

Projektet ønsker at udvikle en automatiseret medicinsk ultralydsundersøgelses- og analyserobot – ROPCA Ultrasound (RU) – som kan reducere omkostningerne ved ultralydsdiagnostik og gøre den mere tilgængelig for patienter.

Robotplatformen skal anvendes til diagnostik og evaluering af reumatoid arthritis (RA) og dyb venetrombose (DVT).

Platformen vil sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydscanninger og derved sikre læger det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling.

Sådan systematisk scanning er ikke mulig i dag på grund af unøjagtighed i menneskets ydeevne. RU vil tilgå patientens scanning ved en ny tilgang inden for medicinsk automatisering. Projektet vil anvende Programming by Demonstration (PbD) til at programmere robottens scannings bevægelser.

 

Indtil nu er bevægelse af robotterne, der anvendes til medicinsk automatisering i sundhedssektoren, blevet styret ved telekommunikation, f.eks. ved at alle robottens bevægelser styres af operatøren, eller den har været baseret på traditionel robotstyring, f.eks. Cyberknife hvor robotten bevæger sig ud fra sensorindgang. En undtagelse til disse tilgange er robotter i neurokirurgi, hvor robotterne bruges til at tilvejebringe en "sikker zone" til den menneskelige bevægelse.

Ved at bruge PbD til at programmere scanningsbevægelsen fra ultralydssonden, vil RU kunne overføre scanningsfærdighederne fra de højtuddannede læger til den automatiske løsning.

På den måde vil RU have den naturlige bevægelse af den menneskelige operatør og samtidig være fuldt automatiseret. Dette er det manglende link for at skabe et højt niveau af automatisering, samtidig med at man bevarer de menneskelige færdigheder i scanningen.

Projektets outcome

Udvikling af en robotplatform til automatisk scanning af RA og DVT patienter.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Thiusius R. Savarimuthu, Lektor, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Partnere

Lars-Peter Ellekilde, Lektor, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Søren Andreas Just, Ph.d. studerende, Klinisk Institut.
Pernille Vinholt, Ph.d. studerende, Klinisk Institut.

Sidst opdateret: 20.09.2018