Skip to main content

Narrativ Medicin

Projektets formål

Projektet ønsker at iværksætte skriveværksteder i form af guidet kreativ skrivning. Målet er at træne evnen hos mennesker med alvorlige sygdomme og mennesker med et alkoholmisbrug til at reflektere over, forstå og derved blive i stand til at genskabe deres af sygdommen ofte brudte livsfortælling. Dette gøres ved at udvikle skriveværksteder inden for behandling, rehabilitering og palliation.

 

Skriveværkstederne faciliteter af skønlitterære forfattere, der har den fornødne indsigt i forhold til at arbejde med syge og udsatte mennesker og i forhold til pædagogisk tilrettelæggelse af kurserne. Dette gøres ved at tilbyde efteruddannelse af forfatterne. 


Projektets resultater

Mennesker med alvorlige sygdomme eller med et alkoholmisbrug er nøglepersoner i intervention, evaluering og konceptudvikling. Disse patienter og udsatte borgere vil potentielt mærke en forøget livskvalitet i hverdagslivet bl.a. i forhold til lindring af angst, træthed og lidelse, hvilket har betydning for at forebygge tilstødende sygdom og undgå forværring af eksisterende sygdom.

 

Projektet vil bidrage med:

·         Kvalitativ evidens for, at skriveværksteder har en positiv virkning på livskvaliteten hos mennesker med alvorlige sygdomme eller mennesker med et alkoholmisbrug.

·         En drejebog med metoder til guidet kreativ skrivning med patienter og brugere og efteruddannelse af skønlitterære forfattere til at facilitere skriveværksteder.

·         En it‐understøttet og sundhedsøkonomisk bæredygtig model, som vil kunne implementeres i sundhedsplejen på nationalt plan.

 

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Anders Juhl Rasmussen, Postdoc, Institut for Kulturvidenskaber.

 

Partnere

Anne Marie Mai, Professor, Institut for Kulturvidenskaber
Helle Ploug Hansen, Professor, IST - Forskningsenheden for Almen Praksis
Uffe Kock Wiil, Professor, Mærsk McKinney Møller Instituttet
Anette Søgaard Nielsen, Lektor, Forskningsenheden for Klinisk Alkoholforskning.
Ann-Dorthe Zwisler, Professor, REHPA

Sidst opdateret: 20.09.2018