Skip to main content

eMindYourHeart: Screening og håndtering af depression og angst med eHealth-værktøjer til patienter med iskæmisk hjertesygdom i hjerterehabilitering

Projektets formål

Iskæmisk hjertesygdom er en kronisk sygdom der skyldes åreforkalkning i hjertet, som kan føre til hjerteanfald. Antallet af patienter med iskæmisk hjertesygdom er stærkt stigende pga. en aldrende befolkning samt pga. forbedrede behandlingsmuligheder, der gør at flere patienter overlever en hjertesygdom.

Det kan være voldsomt at blive ramt af iskæmisk hjertesygdom, og det viser sig at 20% af patienterne oplever dødsangst, angst og depression som en følge af sygdommen. Dette medfører en ringere livskvalitet, indlæggelser, fravær fra job og tidlig død.

Dertil kommer at både iskæmiske hjertesygdomme og depression er forbundet med store samfundsmæssige omkostninger.

I 2013 blev der i Danmark indført en obligatorisk screening for angst og depression af hjertepatienter i forbindelse med deres rehabiliteringsforløb. Men ud over en henvisning til egen læge, at der i dag ikke mange tilbud til de patienter, som har disse følgevirkninger.

 

På den baggrund vil projektet undersøge, om patienter med angst eller depression får den passende behandling (psykologisk, farmakologisk eller kombination), når de henvises til deres praktiserende læge; om der er en forbedring hos dem, der tilbydes behandling i forhold til bedre sundhed og deres i forhold til deres muligheder for at vende tilbage til deres arbejde.

Og som et ekstra tilbud til denne gruppe patienter vil projektet også udvikle en eHealth psykologisk intervention baseret på principperne om kognitiv adfærdsterapi, der kan tilbydes via en webbaseret platform eller en app.

Projektet vil teste dette eHealth tilbud i forbindelse med screeningen af hjertepatienterne for depression og angst og i den forbindelse også evaluere barriere og faciliteter for implementeringen af sådanne digitale interventioner i en klinisk sammenhæng.

 

Projektets resultater

Projektet ønske at genere viden om, hvad der sker med patienter, der får konstateret angst og depression i forbindelse med den obligatoriske screening og dermed og henvises til deres egen læge

 

Projektet vil udviklet en prototype eHealth-intervention, der retter sig mod angst og depression hos patienter med iskæmiske hjertesygdomme samt evaluere virkningen af kombinationen mellem screening og eHealth-protokol i klinisk praksis.

 

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Professor, Susanne S. Pedersen, Psykologisk Institut


Partnere

Ann-Dorthe Zwisler, Professor, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU og OUH
Uffe Kock Wiil, Professor, Mæersk Mc-Kinney Møller Instituttet
Kim Rose Olsen, Lektor, IST - Sundhedsøkonomi

Sidst opdateret: 20.09.2018