Skip to main content

Changing perspectives: Øget empati hos fængslede fædre gennem sociale spil.

Baggrund

I dag er der 4000 indsatte i de danske fængsler. De har alle sammen familier og de fleste af dem har børn, som bor uden for fængslets vægge. Ifølge Danmarks Statistik, har 3% af alle danske børn på et tidspunkt i deres liv oplevet at have en forældre i fængsel.

På ethvert tidspunkt har omkring 4500 børn en mor eller far i fængsel. At have en forældre, som sidder i fængsel, forårsage en række dokumenterede udviklingsmæssige problemer for børnene.

Empiriske undersøgelser peger på, at en vel-designet indgriben, som kan støtter indsatte i deres forældrerolle og opretholder proksimal proces med deres børn, kan have en positiv effekt på det at være forælder efter løsladelse og dermed på børnenes trivsel.

Projektets formål

Det overordnede mål med projektet er at designe, pilotprøve og implementere innovative sociale spil som et middel til at styrke brudte interpersonelle relationer mellem børn og deres fængslede fædre.

Mere specifikt vil vi designe en prototype til arbejdsspil, der skal bruges til familieterapi i tre lukkede fængsler (Enner Mark, Nyborg og Søbysøgaard) til at træne og opbygge empati hos fængslede fædre.

Ved at øge empati hos disse fædre antages det, at deres børn også vil blive hjulpet til at øge coping-evner og modstandsdygtighed over for de problemer, der følger af forældrenes fængsling.

Denne hypotese understøttes af empiriske studier inden for kriminologi og psykologi, der har gjort det klart, at børns velbefindende og vedhæftning er afhængige af fængslet forældres empati.

Projektets outcome

Udvikling, afprøvning og evaluering af innovative sociale spil til at øge empati hos indsatte fædre og dermed hjælpe øge deres børns velbefindende og modstandsdygtighed over for de problemer, der følger af forældrenes fængsling.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Thomas Markussen, Lektor, Institut for Design & Kommunikation

Partnere

Linda Kjær Minke, Associate Professor, Juridisk Institut
Ask Elklit, Professor, Institut for psykologi
Mette Kjærsgaard, Lektor, Institut for Design & Kommunikation
Johannes Wagner, Professor, Institut for Design & Kommunikation
 Kristian Mortensen, Lektor, Institut for Design & Kommunikation
 Eva Knutz, Post.doc., Institut for Design & Kommunikation
 Tau Lenskjold, Post.doc., Institut for Design & Kommunikation

Sidst opdateret: 20.09.2018