Skip to main content

Audio selv-test

Baggrund

Forestil dig et sundhedssystem, hvor patienter aktivt deltager i diagnosticeringen af deres sygdom – herunder høreforstyrrelser – på ethvert sted og til enhver tid, når det passer patienten.

Forestil dig dernæst et sundhedssystem, som kan imødekomme de stigende krav til behandling og diagnostiske procedurer fordi patienter er mere aktivt involverede i deres egne diagnostiske tests.

Projektets formål

Hovedformålet er at etablere en pålidelig selvtestmetode til bestemmelse af høretærskelværdier ved at gennemføre prøver i patienternes hjem i modsætning til at mødes på hospitalet.

Ved hjælp af denne selvtest ønsker projektet at undersøge, hvordan kræftpatienter, der undergår kemoterapi, kan selvteste deres egen hørelse og på den måde alarmere lægerne, hvis et høretab er ved at udvikle sig.

Høretab er en kendt bivirkning ved kemobehandling og en der påvirker patientens livskvalitet dybt, hvis den opdages for sent.

Projektets outcome

Udvikling af en brugervenlig, komplet og klinisk præcis høringsundersøgelsesplatform, hvor patienter og mennesker generelt kan få en grundig og klinisk evaluering af deres hørefornemmelse.

Patienterne skal kunne udføre høretesten i deres eget hjem, når det bedst passer dem.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Jakob Nielsen, Lektor, Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet

Partnere

Jesper Hvass Schmidt, consultant M.D. Ph.D. OUH, Associate Professor, Institute of Clinical Research, Faculty of Health; Olfred Hansen, professor OUH dept. of Oncology, Institute of Clinical Research, Faculty of Health.

Sidst opdateret: 20.09.2018