Skip to main content

Vejene til virksomhedsvækst inden for drone øko-systemet

Baggrund

Dette projekt er en del af et større projekt Innovation on Wings, som støttes af Industriens fond. Dette projekt vil komplementere Innovation on Wings ved at bidrage med viden og services til de deltagende firmaer.

Projektets formål

Projektet vil forbedre konkurrenceevnen for virksomhederne i droneindustrien ved at gøre dem i stand til at overvinde hindringer for vækst og innovation.

Droner er stærkt under udvikling. De kan udføre en række opgaver nemmere, hurtigere og billigere end, hvad der er muligt i dag. Ikke overraskende er det en droneindustri præget af teknologisk fascination, og hovedfokus er på teknologiudvikling, snarere end egentlig kommercialisering af teknologien.

På trods af denne udvikling er der behov for at bryde teknologiske barrierer for at muliggøre en bredere anvendelse af droner og støtte en fremskyndet udviklingsvej.

Samtidig er virksomhederne nødt til at navigere med en række vækstbarrierer, der er opstået i kølvandet på droneteknologiudvikling og øge markedspotentialet.

Projektets outcome

  • Projektet vil hjælpe de dronevirksomheder, som deltager i projektet, med at skabe vækst i deres virksomheder. Det skal ske ved at identificere hindringer for vækst og derefter fastsætte passende foranstaltninger til at undgå disse.
  • Den viden, der genereres i projektet, gøres tilgængelig på tværs af økosystemet og vil dermed understøtte dronevirksomhedernes innovationsmuligheder.
  • For drone-økosystemet er outcome, at virksomhederne i gennemsnit bliver bedre til at håndtere teknologiske- og væksthindringer på en bæredygtig måde.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Mette Præst Knudsen, Professor, Institut for Marketing & Management.

Partnere

Marianne Harbo Frederiksen, Lektor, Institut for Teknologi og Innovation
Martin Hannibal, Lektor., Institut for Marketing & Management
Domen Bajde, Lektor., Institut for Marketing & Management
Brad Beach, Center Leder, SDU UAS Center
Anders Dahl Krabbe, kommende Post Doc., Institut for Marketing & Management.

Sidst opdateret: 15.06.2018