Skip to main content

Organisatoriske barrierer for implementering af droner

Projektets formål

Der er stadig mange barrierer der skal nedbrydes før man er klar til at implementerer droneteknologi som et effektivt værktøj i virksomheder og organisationer. Projektet til undersøge, hvad det er for nogle barrierer, der hindrer implementeringen af drone-teknologien i større organisationer. Skal man åbne op for droneteknologiens fulde potentiale

 

Med det som afsæt vil projektet undersøge hvilke rutiner og strukturer, der hindrer virksomheder og organisationer i at omfavne teknologien fuldt ud.

 

OBID undersøger hindringer for implementering af drone-teknologi i store organisationer. Droneteknologien er afhængig af de store organisationer for at kunne opnå sit fulde potentiale. Teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet kan ikke bære det alene.

 

Integration af droner i organisationer kræver fleksible beslutningsprocesser. Flytning ud over prøveprøvning og rutinebaseret brug kan blokeres af barriere i organisationer eller mellem organisationer og entreprenører, der driver dronerne.

 

Projektet vil gennem en række case-studier derfor afdække, hvordan eksisterende rutiner, strukturer, normer og kompetencer modvirker organisationer fra at fuldt ud at omfavne teknologien. OBID sigter ikke kun på at gøre organisationer opmærksomme på deres egne hindringer for innovation, men også undersøge, hvordan de kan overvinde dem, men også for at hjælpe droneproducenter og serviceudbydere med at forudse og overvinde disse hindringer.

Projektets outcome

Flere interessenter vil kunne få gavn af projektets resultater:

·         Hurtigere og billigere lækagesøgning aktiveret af dronesensorteknologien til gavn for projektpartneren HOFOR, Københavns Kommune, kommunens borgere og miljøet.

·         Større organisationer, som vil kunne drage fordel af dronesensorteknologi, vil kunne overvinde organisatoriske barrierer og dermed frigøre effektivitetsgevinster.

·         Drone-operatører og -udviklere kan tilpasse deres markedsføringsstrategier med henblik på at erhverve vigtige store kunder.

·         Fjernelse af barrierer vil hjælpe teknologien til at inddrage i samfundet og dermed skabe innovation og flere job

 

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Stephen J. Cowley, Professor, Institut for Sprog og Kommunikation

 

Partnere

Niklas Woermann, lektor, Institut for Marketing og Management
Rasmus Gahrn-Andersen,
Post.doc., Institut for Marketing og Management

Sidst opdateret: 20.09.2018