Skip to main content

Menneske-drone interaktion

Projektets formål

Dette projekt vil bane vejen for - og iværksætte metoder til - at observere, på hvilken måde mennesker og droner interagerer i forskellige scenarier.

Droner og mennesker har brug for at koordinere deres bevægelser for at undgå kollisioner, når pladsen er begrænset. Folk skal vide, hvad de kan forvente fra en drone, som bevæger sig rundt i det offentlige rum.

Sådanne tilsyneladende enkle interaktioner kræver at dronebrugere udviser tilstrækkelig situationsfornemmelse. Derfor skal både teknisk og "sociale" komponenter (færdselsreglerne, forventninger, signaler, love) testes for deres HDI-parathed. 

Projektets outcome

Projektet ønsker at udvikle et HDI lab, som tilbyder udviklere, virksomheder og offentlige institutioner et test- og prototypemiljø. Dette muliggør innovation med hensyntagen til sikker og pålidelig menneske-drone interaktion.

Kontakt

Arbejdspakkeleder Niklas Woermann, Lektor, Institut for Marketing & Management

Partnere

Rasmus Gahrn-Andersen, Ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation.

Sidst opdateret: 15.06.2018