Skip to main content

Flagermus og marsvins hemmelige liv

Projektets formål

Projektet kombinerer den nyeste forskning inden bioakustiske med avanceret droneteknologi. Back2Nature udnytter SDU’s unikke ekspertise inden for bioakustik og drone teknologi til at udvikle værktøjer til at studere flagermus og hvalers ekkolokalisering i deres naturlige miljø. 

 

Projektet ønsker at undersøge adfærd hos flagermus og hvaler i deres naturlige habitat gennem værktøjer udviklet i Back2Nature med særlig vægt på, hvordan dyrene reagerer på menneskeskabte strukturer og støjkilder. Der er i dag måde tekniske og biologiske udfordringer i dag i forhold til at indhente brugbare data til vores forskning. Disse udfordringer vil dette projekt imødekomme. Der er således et stort behov for at designe passende forsøg til at besvare spørgsmål af betydning for bevarelsen af ekkolokerende dyr samt teknisk ekspertise i analyse af dataene (både akustisk og video), såsom automatisk registrering af dyr og måling af bevægelser og akustisk udgang.

 

Projektets output

Projektet vil udvikle nye metoder til naturovervågning, og resultaterne vil være af stor interesse for naturbeskyttelsesagenturer verden over. Projektet er allerede i dialog med Miljøstyrelsen for samarbejde. Mange af projektaspekterne er også yderst relevante for fiskeriindustrien og vindmølleindustrien, og de opnåede indsigter vil have stor indflydelse på begge.

 

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Lasse Jakobsen, adjunkt, Biologisk Institut

 

Partnere

John Hallam, Professor, Center for BioRobotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Magnus Wahlberg, Lektor, Biologisk Institut.

Sidst opdateret: 20.09.2018