Skip to main content

Droner og forsvar: Hvad efterspørger sikkerheds- og militære fagfolk, og hvad betyder det for industrien?

Projektets formål

Projektet vil bidrage med et overblik over dronetrends på det europæiske sikkerheds-og militærmarked. Det vil kunne få betydning for dansk forsvarsindustri som led i en europæiseret forsvarsindustri. Dette overblik vil give industrien indsigt i større markedsmuligheder og give Forsvarsministeriet indsigt i de nationale droneplaner (2018-forsvarsaftalen nævner specifikt en "drone-styrke" til en ny hærbrigade, et fælles ubemandet luftfartøjssystem i Aalborg og en tilstedeværelse på UAS-testcentret i Odense).

Projektets resultater

Projektet vil give indsigt i den europæiske drone efterspørgsel i sikkerheds- og militære anliggender og skitsere konkrete konsekvenser med hensyn til det europæiske marked og det internationale reguleringssystem. Projektet skaber værdi ved inddragelsen af Forsvarsministeriet og Forsvarets industriorganisation.

Succes vil være et forsvarsfond initiativ, partnerskab med Forsvarsministeriet for langsigtet forskning på droner, og forsknings publikationer relateret til små og mellemstore landes koordinering inden for EU samt EU's nye lovgivende rammer.

 

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Sten Rynning, professor, Dept. of Political Science, Center for War Studies

 

Partnere

James Rogers, adjunkt, Institut for Statskundskab; Jan Lemnitzer, adjunkt, Institut for Statskundskab; Martin Mennecke, lektor, Juridisk Institut; Kerstin Carlson, lektor, Juridisk Institut; Mads Bruun Ingstrup, lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse; Kasper Hallenborg, Direktør, Maersk McKinney Møller Instituttet

 

Sidst opdateret: 20.09.2018